Ga naar inhoud

Het einde van het jaar nadert: let op de verjaring van vorderingen in Duitsland

In Duitsland gelden andere regels rond verjaringstermijnen van vorderingen. Ondernemers doen er goed aan om voor het einde van het jaar te controleren of ze nog openstaande vorderingen in Duitsland hebben.
claims in Duitsland

Het einde van het jaar komt dichterbij. Een razend drukke tijd voor veel ondernemers. Dus het is logisch om over het hoofd te zien dat veel vorderingen in Duitsland jaarlijks met de afloopdatum op 31 december verjaren, vertelt advocaat Cathrin van den Hurk van STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater. “De zogeheten ‘Regelverjährung’ van 3 jaar gaat namelijk in op de laatste dag van het jaar, waarin de vordering ontstond. Eind 2019 zullen dus alle vorderingen verjaren die in 2016 zijn ontstaan.”

Daaronder vallen bijvoorbeeld ook vorderingen op grond van een ongeval of betalingsvorderingen die voortvloeien uit aannemings- en koopovereenkomsten, zegt Van den Hurk. “Het komt er bij de vraag wanneer een vordering is ontstaan niet op aan wanneer de factuur is opgesteld. De vordering kan al voor de factuurdatum opeisbaar zijn.” De aanspraak op de koopprijs ontstaat bijvoorbeeld al op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, vertelt ze. “Als aan de koper echter een betalingstermijn heeft gekregen, dan verschuift de vervaldatum. De koopprijs is pas opeisbaar als de betalingstermijn is verstreken.

Ondernemers in de bouw moeten extra opletten

In de bouw moet je als aannemer extra opletten. “De verschuldigde aanneemsom is doorgaans pas opeisbaar op het moment dat het werk door de opdrachtgever wordt aanvaard. Als de zogenaamde VOB/B (contractvoorwaarden in de bouw in Duitsland) van toepassing is, dan ontstaat de vordering echter pas na uitreiking en ontvangst van een correcte factuur”, legt de advocate uit.

Ondernemers doen er daarom goed aan om ruim voor het einde van dit jaar te controleren of alle diensten en goederen die zij in 2016 hebben geleverd ook zijn betaald, zegt Van den Hurk. “Als er nog steeds rekeningen openstaan, moeten er nu snel maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de vorderingen verjaren. Dit geldt natuurlijk alleen wanneer Duits recht van toepassing is.”

Regels rond vorderingen in Duitsland zijn anders dan in Nederland

De regels in Duitsland zijn wel even wennen voor Nederlanders, vertelt de advocate. “Ter vergelijking: in Nederland geldt vaak een verjaringstermijn van 5 jaar. Je hebt dus een veel ruimere periode om je vordering te claimen. Bovendien kan je een aanmaning sturen waarmee de verjaringstermijn opnieuw ingaat.” Dat is in Duitsland niet mogelijk, zegt ze. “Zowel mondelinge als schriftelijke aanmaningen voorkomen niet dat de vordering naar Duits recht verjaart.”

Het komt dus in Duitsland veel vaker voor dat gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn, vertelt ze. “Denk aan het indienen van een dagvaarding of een gerechtelijk bevel tot betaling.” Ook hier moet je altijd opletten dat dit ruim voor het einde van het jaar gebeurt, zegt Van den Hurk. “Vertragingen kunnen nadelig uitpakken ten opzichte van de schuldeiser.”

Verder kunnen in Duitsland verjaringstermijnen per geval afwijken omdat niet voor alle vorderingen de ‘Regelverjährung‘ geldt. “Zo verjaren bijvoorbeeld vorderingen in verband met een gebrek van een gekocht product reeds met afloop van twee jaar na overhandiging”, vertelt ze. Het bouwrecht kent ook verschillende periodes. “Daarom is het bij twijfel zeker goed om een specialist hier naar te laten kijken.”

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door:
Avatar fotoSTRICK biedt Nederlandse ondernemers die in Duitsland zaken (willen) doen of een dochteronderneming willen opstarten, alomvattend juridisch en fiscaal advies. Aanmelden voor de nieuwsbrief: `Tax & Law Ticker´