Ga naar inhoud

Hoe ondernemers uit Oost-Nederland en Noordrijn-Westfalen elkaar kunnen helpen met Industrie 4.0

Ondernemers uit Oost-Nederland en Noordrijn-Westfalen kunnen elkaar helpen om beter te profiteren van Smart Industry. Nederlandse en Duitse studenten onderzochten hoe bedrijven uit beide landen dat het beste kunnen aanpakken.

Hoe gaat de digitalisering van de industrie Oost-Nederland en Noordrijn-Westfalen beïnvloeden?

Nederlandse en Duitse studenten Global project and change management van Hogeschool Windesheim in Zwolle onderzochten in opdracht van exportprogramma GO4EXPORT van Oost NL hoe beide regio’s hierin kunnen samenwerken.

Smart Industry is geen toekomstmuziek: het gebeurt nu al

Vaak wordt bij begrippen als Internet of Things (IoT), Smart Industry, of Industrie 4.0 gedacht aan futuristische projecten. “Maar de digitalisering van de industrie vindt nu al volop plaats, zegt Michiel Hamming, een van de studenten die aan het rapport meewerkte. “De ondernemers uit beide landen die we spraken noemen deze trend onvermijdelijk. Met hen hebben we interessante trends en scenario’s in kaart gebracht.”

De deskundigen die meewerken aan het rapport zien naast de positieve kanten, ook belangrijke aandachtspunten. Zo zijn er zorgen over de beveiliging van intellectuele eigendommen wanneer iedereen informatie met iedereen deelt. “Ook hoorden we vaak dat er zorgen zijn over hoe mensen zelf het succesvol invoeren van nieuwe systemen in de weg staan, vult mede-student Chiara Moenter aan. “Alles draait om vertrouwen en het transparant durven zijn.”

Verbindingen tussen Oost-Nederland en Noordrijn-Westfalen

In het rapport kijken de studenten met name naar de maakindustrie, automotive en welke verbindingen er hierin zijn tussen Oost-Nederland en Noordrijn-Westfalen. Ze spraken 13 experts en namen contact op met in totaal 200 ondernemers. Voor het onderzoek maakten ze gebruik van de zogenaamde Delphi-methode waarin vier toekomstscenario’s worden geschetst. Van een uiterst snelle ontwikkeling, tot aan stagnatie.

De uitwerking van deze scenario’s zijn daarom een beginpunt voor een discussie over de toekomst van de maakindustrie in het oosten van Nederland en Noordrijn-Westfalen, zegt Hamming. “Aan de hand hiervan kan je kijken waar je beter kunt samenwerken.”

Strategisch samenwerken

Dankzij hun onderzoek zien de studenten volop kansen om samen te werken, zegt Moenter. “Duitsland is als productieland natuurlijk een wereldspeler. En Oost-Nederland kent veel kleinere hidden champions die al heel ver zijn in Smart Industry. Zeker op het gebied van bijvoorbeeld machine learning, kunstmatige intelligentie en hightech assembly lines. Daar kunnen beide regio’s elkaar goed aanvullen.”

Maar ook op een ander niveau zien de studenten mogelijkheden. “Denk aan een strategische samenwerking”, zegt Hamming. “Bijvoorbeeld in het delen van data of het slim bundelen van logistiek. En dit zijn slechts twee voorbeelden.”

Onderling vertrouwen cruciaal

Voorwaarde voor zo’n samenwerking is wel een groot vertrouwen in elkaar, en in de nieuwe techniek. “Experts zien dat als een remmende factor voor de digitalisering van de industrie”, vertelt Moenter. “Het gaat er dus om dat je die angst wegneemt, en je moet laten zien hoe iedereen kan profiteren. Wellicht komt dat proces uiteindelijk alleen via een mediator op gang.”

Lastig is bovendien dat dit proces voor elk bedrijf anders kan zijn. “Er is niet één oplossing die voor iedereen werkt”, zegt Moenter. Veel ondernemers vragen zich af welke stappen ze precies moeten zetten, merkt ze. “Daarom is een interne analyse nodig, wat kunnen we nu al in het huidige proces digitaliseren? Maar een externe blik is ook noodzakelijk, misschien ontstaan dankzij IoT nieuwe verdienmodellen.”

Ronde tafels met ondernemers

Dat het thema ondernemers erg bezighoudt, merkten de studenten aan hoe bereidwillig bedrijven waren om mee te doen. “We kregen in een relatief korte tijd veel mensen te spreken”, vertelt Hamming. “De reacties waren erg positief.”

Opdrachtgever Hans Brouwers van GO4EXPORT is blij met het rapport. Samen met de studenten en Kennispoort Zwolle organiseert hij daarom dit najaar een ronde tafel om met ondernemers concrete stappen te zetten.

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door:
Avatar fotoInternationaal denken en doen onder één naam #GO4EXPORT Mogelijk gemaakt door samenwerkende partijen in de provincies Overijssel en Gelderland.