Ga naar inhoud

Hoe het TechMed Centre steeds meer verbonden raakt met Duitsland

Het Technical Medical (TechMed) Centre in Enschede geldt als een koploper in de wereldwijde innovatie van de medische technologie. Zakelijk directeur Remke Burie vertelt hoe mkb-bedrijven kunnen profiteren van het internationale netwerk van het centrum.
TechMed

Het Technical Medical (TechMed) Centre van de Universiteit Twente is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevend instituut voor innovatie in de medische technologie. Ook uit Duitsland is er veel belangstelling voor de onderzoekslaboratoria, preklinische testbedden en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen in Enschede.

Zakelijk directeur Remke Burie van het TechMed Centre vertelt wat het instituut bijzonder maakt vanuit Duits perspectief. “We combineren zowel de medische als de technische kant. In 2003 is de opleiding technische geneeskunde begonnen.” Om dit mogelijk te maken moest zelfs de Nederlandse wet worden aangepast. “Het is een nieuwe beroepsgroep. Een behandelingsbevoegde arts met de vaardigheden van een ingenieur. Dat is uniek.”

Siemens werkt samen met TechMed Centre

Inmiddels heeft de Twentse aanpak navolging gekregen aan de universiteiten in Delft en Leiden. “In andere landen blijkt het nog niet zo makkelijk om dit ook te doen.” Toch ziet men ook vanuit het buitenland wat er in Nederland gebeurt, merkt Burie. “We leiden hele interessante nieuwe professionals op die voor veel innovatie in de zorg kunnen zorgen.”

Want de technisch geneeskundige werkt niet in een lab aan een mooie theorie, hij of zij mag het ook echt in de praktijk brengen, zegt de directeur. “Dat maakt dat veel ziekenhuizen heel intensief met ons samen willen werken. Dat geldt ook voor bedrijven.” Een recent voorbeeld is de samenwerkingsovereenkomst met Siemens met daarin een gezamenlijk research- en educatieprogramma op gebied van beeld- en robotgestuurde operaties. “Het is weliswaar de Nederlandse tak, maar zij brengen natuurlijk wel een belangrijke verbinding met Duitsland mee.”

Koploper in innovatie

Een andere reden waarom vanuit Duitsland naar Twente wordt gekeken, is dat de technische universiteit op een aantal gebieden in de medische technologie bij de wereldwijde koplopers hoort. “Denk aan de organ-on-a-chip, dat is het kweken van orgaanmodellen op een chip. Maar ook medische robotica, zowel gericht op revalidatie als op chirurgische toepassingen. Verder kijkt men naar nieuwe beeldtechnieken gebaseerd op licht en geluid. Ook gebeurt er veel op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en e-health. Daarin werken we onder meer samen met Duitse consortia.”

Te vaak staat regelgeving grensoverschrijdende innovatie nog in de weg, merkt Burie. “Met medische technologie heb je te maken met moeilijke, complexe markten.” Dat merk je wanneer je als Nederlands bedrijf de Duitse markt op wilt, zegt hij. “Elke deelstaat is een markt op zich met eigen regels. Een multinational kan per deelstaat andere afspraken maken, maar een mkb’er kan daardoor niet zomaar de Duitse markt op.”

Brugfunctie naar Duits netwerk

Het is een van de aanleidingen waarom het TechMed Centre steeds meer Duitse bedrijven wil betrekken bij de ontwikkeling. “De Nederlanders uit ons Novel-T-netwerk kijken ook naar Duitsland. Als universiteit kan je een brug vormen door samen projecten op te zetten.” Ook hoopt Burie op meer Duitse bedrijven die hun onderzoek in Enschede laten doen. “Verder kan je samenwerken in Europese projecten.”

Een belangrijk onderdeel van het TechMed Centre vormen de nascholingsprogramma’s voor medische professionals. “Je bent gauw geneigd om alleen naar Nederland te kijken. Maar juist omdat we in de grensregio zitten moeten we breder kijken. Steeds meer lesmateriaal wordt vertaald in het Engels, ik vind Duits ook een goede optie. Zeker nu we samenwerken met Siemens.”

Medical Devices Meetings naar Twente

Een mooie ontwikkeling is dat 18 en 19 september de Medical Devices Meetings Twente voor het eerst worden gehouden. De afgelopen jaren organiseerde WTC Twente altijd een handelsmissie naar Stuttgart, waar het event vandaan komt. “Baden-Württemberg is echt een belangrijke medtech-regio in Europa. Dat men nu naar Twente komt, is heel mooi.”

Het laat ook zien hoe men vanuit andere landen naar de regio Twente kijkt, zegt Burie. “De afgelopen 15 jaar zijn we flink gegroeid op medisch technologisch gebied. Er zijn steeds meer innovatieve spinoff-bedrijven vanuit de universiteit ontstaan.” De directeur is dan ook blij met de nauwere band met Zuid-Duitsland. “Je netwerk versterkt je. We zijn heel erg voor open samenwerking om samen de zorg beter te maken.”

Toch vindt die grensoverschrijdende samenwerking ook op veel kortere afstand plaats. Er zijn veel dwarsverbindingen met de universiteit in Münster, weet Burie. “De besturen van beide universiteiten overleggen veel samen. We hebben vouchers voor gezamenlijke onderzoeksprojecten. En het feit dat gerenommeerde Duitse instituten als Fraunhofer en Max Planck zich ook in Enschede vestigen, zegt veel. Zij komen alleen als je echt iets te bieden hebt. Dat hebben we met de maakindustrie en onderzoeksgroepen.”

Duitse medewerkers verbeteren samenwerking oosterburen

En ook ongemerkt raakt Twente steeds meer vervlochten met Duitsland, vertelt Burie. “Zo’n 15-17% van onze studenten is Duits. Hierdoor hebben we ook steeds meer Duitse medewerkers. Zij leggen op een heel natuurlijk manier steeds betere contacten met hun thuisland. Uiteindelijk draait het om goede persoonlijke contacten, zij versnellen dit proces.”

Van het feit dat het TechMed Centre een steeds betere band met de Duitse markt krijgt, kunnen ook mkb-bedrijven uit de omliggende regio profiteren, zegt de directeur. “Omdat het zo lastig is om in je eentje in Duitsland te beginnen, kan je juist via ons netwerk mooie ingangen vinden. Wij proberen altijd partijen aan elkaar te koppelen.”

Om die samenwerking nog makkelijker te maken, is de Universiteit Twente trekker van een Horizon 2020 project met als doel het opbouwen van een Europees platform op gebied van digitalisering in de zorg en medische robotica. Hierin worden verschillende diensten en financieringsmogelijkheden voor MKB en iets grotere bedrijven aangeboden om cross-border samenwerking te faciliteren en innovatie te versnellen. “Denk aan travel vouchers, ontwikkeling van demonstrators, en technology transfer experimenten. Uiteindelijk hebben we nog veel te winnen als we ook over de grens heen meer en beter kunnen samenwerken.”

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door:
Avatar fotoInternationaal denken en doen onder één naam #GO4EXPORT Mogelijk gemaakt door samenwerkende partijen in de provincies Overijssel en Gelderland.