Ga naar inhoud

Hoe technologische innovaties de wereld duurzamer kunnen maken

Op veel fronten wordt gestreden om de wereld een stukje duurzamer te maken. Maar het heeft pas echt impact wanneer overheden, wetenschappers, startups en andere organisaties met elkaar leren samenwerken, merkt Bettine Marissen tijdens de Tech2d in Frankfurt am Main.

Op het Tech2d (Tech to Development) Forum op 20 en 21 september in Frankfurt am Main ging het over de vraag, hoe kunnen we nieuwe technologieën en innovaties koppelen aan ontwikkeling die duurzamer is en een effectievere ontwikkelingssamenwerking? Welke ideeën en producten zijn er al en hoe kunnen overheid en nieuwe technologische initiatieven en bedrijven beter samenwerken?

De Duitse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) voert in naam van het Duitse ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ) ontwikkelingssamenwerking uit. Met een budget van 2,5 miljard euro per jaar en verschillende bureaus wereldwijd proberen zij problemen als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering aan te pakken. Voor de GIZ is het duidelijk dat zij ook naar nieuwe technologische innovaties moeten kijken om globale problemen op te lossen.

Duurzamer met kweekvlees, indoor landbouw en trainingen

Nieuwe innovaties komen bijvoorbeeld van het Nederlandse Mosa Meat, zij willen met kweekvlees er voor zorgen dat er voor vlees geen dieren meer moeten worden geslacht, waardoor ook het milieu minder wordt belast. Of het Amerikaanse AeroFarms, zij ontwikkelen indoor verticale landbouwproductie op een duurzame manier. Zo is er minder grond nodig, minder energie, minder water en geen pesticiden.

In Ghana en Marokko worden in de Kumasi Hive en La Factory trainingen en co-working ruimtes opgezet om de lokale bevolking ruimte te geven zich zelf te ontplooien, nieuwe technologieën te ontwikkelen en startups aan bedrijven te koppelen. Al deze initiatieven hebben het potentiaal om grote positieve invloed op duurzame ontwikkeling te hebben.

Alhoewel zich ontwikkelingssamenwerking in de loop van de jaren verder heeft ontwikkeld en meer wordt gericht op empowerment (mensen bepaalde dingen leren en in staat stellen het zelf uit te voeren), is het vaak een zeer langzaam en bureaucratisch proces om ook daadwerkelijk projecten om te zetten en iets te veranderen. Nieuwe technologieën en innovatieve startups daarentegen ontwikkelen zich snel, flexibel en doelgericht. Hoe kunnen deze twee werelden samen komen?

‘Cooperate or Die’

Ten eerste moet erkend worden dat beide nodig is. Zo hebben regeringen en internationale organisaties enerzijds vaak een beter beeld van globale problemen en de samenhang. Anderzijds zijn ideeën en innovaties op kleine schaal, wellicht ook op grote schaal het antwoord op dringende problemen.

Ten tweede moeten regeringen en internationale organisaties hun bureaucratische processen vaker in twijfel trekken, hoe kunnen we sneller ageren? En hebben we echt zoveel regels en mensen nodig?

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, moet er meer worden samengewerkt. Veel problemen zijn zo complex geworden dat we verschillende perspectieven nodig hebben om deze op te lossen, met concurrerend denken komen we niet verder. Of zoals een deelneemster van Tech2d, Ruha Reyhani zegt “Cooperate or die!”.

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door:
Avatar fotoBettine Marissen uit Emmen (1986) woont sinds 9 jaar in Berlijn en heeft zich vanuit daar wereldwijd voor maatschappelijke projecten ingezet om zich nu, middels het opzetten van een stichting, meer voor maatschappelijke problemen dicht bij huis in te zetten. Ze schrijft over social entrepreneurship en de 'Dritte Sektor' in Duitsland.