Ga naar inhoud

Oost-Nederlandse ondernemers netwerken in Hanzestad Rostock

Hoe haal je business uit de Hanzedagen? Ondernemers uit Oost-Nederland willen de moderne Hanze aanzwengelen tot een zakennetwerk. Een flinke delegatie reist donderdag af naar het Noord-Duitse Rostock.

Toen twee jaar geleden duidelijk werd dat Kampen de Hanzedagen mocht organiseren, groeide bij Trade Office in Zwolle het idee om daar nog meer uit te halen dan een mooi stadsfestival. Samen met partners is gekeken naar de vraag of de Hanze van nu uit meer bestaat dan enkel folklore en toerisme. Ze vliegen donderdag naar Hanzestad Rostock.

In 2016 reisde een delegatie van zo’n 70 ondernemers, bestuurders en vertegenwoordigers van kennisinstellingen uit Overijssel af naar Bergen in Noorwegen wat in dat jaar het festival organiseerde. De delegatie vond dat er een veel dynamischer en breder economisch congres kon komen in Kampen.

Dat lukte in Kampen. Waar voorheen het economische programma hoogstens 50 deelnemers trok, kwamen er nu zeker 450 bezoekers op af. Dat kwam door de focus op lokale innovatie, klimaatadaptatie en alles wat er rondom de havens gebeurt. Dat trok een veel bredere doelgroep.

De organisatie maakte een kort filmpje:

‘Grensontkennend werken’

Achter de schermen werd het evenement gebruikt om ook op bestuurlijk niveau de banden met Duitsland aan te halen. Dit om diverse hoofdpijndossiers makkelijker op te lossen.

Toenmalig commissaris van de Koning Ank Bijleveld legde aan Duitslandnieuws uit hoe de provincie Overijssel dat wil aanpakken:

Op de Nederlands-Duitse grens ligt een aantal hoofdpijndossiers, waarbij de oplossing op zich laat wachten omdat de diverse instanties in beide landen elkaar niet goed weten te vinden. “Om daar beweging in te krijgen heb je meer van die lef van vroeger nodig”, vertelt de commissaris. “Ik noem dat graag ‘grensontkennend werken’.”

Er liggen veel thema’s die al lang op een oplossing wachten. “Overleg rond verkeersverbindingen, de erkenning van diploma’s voor grenswerkers, het stimuleren van taalonderwijs om elkaar beter te begrijpen, fiscale verschillen. En we wanneer we samen zouden optrekken in Europa kunnen we veel meer voor elkaar krijgen.”

Om echt samen te werken met Duitsland hebben we meer lef nodig, vindt Ank Bijleveld

Na Kampen komt Rostock

Het succesvolle congres in Kampen was ook aanleiding voor de provincie Overijssel om een strategie te bedenken voor de langere termijn.Trade Office moest daarvoor helder in kaart brengen welke bedrijven er rondom Rostock te vinden zijn en kreeg daarbij hulp van studenten van de hogeschool Windesheim. De maritieme industrie bleek er sterk vertegenwoordigd.

Wat daarbij opviel waren de overeenkomsten tussen Hanzesteden en regio’s als Kampen, Deventer, Zwolle en Rostock. Regio’s van middelgrote industrie met een functie als logistiek centrum. En het zijn regio’s met een sterke educatieve, zorg en kunst-cultuur functie.

Nu duidelijk is welke bedrijven vanuit Oost-Nederland meegaan en welke ondernemers uit Rostock aanwezig zijn, wordt gepuzzeld welke ondernemers bij elkaar passen. De Provincie Overijssel gaat met bestuurders en ondernemers op reis om waterveiligheidsuitdagingen in Hanzesteden als Hamburg en Rostock te bestuderen. De ervaring en kennis met waterbouwkundige projecten rondom de IJssel zijn relevant voor Rostock en Hamburg door de ligging aan een riviermonding. Die kennis en kunde is van oudsher een sterk Nederlands exportproduct, aldus Wibo van Wier van Trade Office.

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door:
Avatar fotoInternationaal denken en doen onder één naam #GO4EXPORT Mogelijk gemaakt door samenwerkende partijen in de provincies Overijssel en Gelderland.