Ga naar inhoud

In Nederland en Duitsland dreigt een lappendeken aan regels voor milieuzones

Zo'n beetje elke gemeente in Nederland en Duitsland denkt na over het invoeren van strengere regels voor milieuzones in de binnenstad. Transportbedrijven vrezen een lappendeken aan regeltjes, waarbij in elke stad andere normen gelden. Jeroen Bol van evofenedex pleit voor een uniforme oplossing.

De ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven TLN en evofenedex, ondernemersvereniging van 15.000 exporterende bedrijven, waarschuwen voor een lappendeken aan regels voor milieuzones voor de toegang van vracht- en bestelauto’s tot binnensteden. De organisaties pleiten voor een landelijke uniformering van regels.

Die lappendeken dreigt te ontstaan in Nederland, waar onder meer steden als Delft en Maastricht met eigen regels komen voor de milieuzone in hun binnenstad. De discussie speelt ook in Duitsland, nu de hoogste bestuursrechter groen licht heeft gegeven voor het opleggen van dieselverboden. Elke stad moet nu beslissen welke maatregelen er moeten worden getroffen, een landelijke oplossing is voorlopig niet in zicht.

Bang voor lappendeken regels voor milieuzones

Precies voor het ontstaan van zo’n lappendeken zijn ondernemers bang, zegt Jeroen Bol, regioadviseur Noord-Brabant en Limburg van evofenedex. “Door de verschillende regels ontstaat er veel onduidelijkheid bij ondernemers. Daardoor kijken veel bedrijven even de kat uit de boom en wachten ze met het kopen en dus vergroenen van hun wagenpark.” En daarmee gebeurt eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat overheden proberen te bereiken, zegt hij. “Het duurt nu langer voordat er schonere auto’s komen.”

Al eerder trokken de ondernemersverenigingen samen op om wildgroei van verschillende milieuzones te voorkomen. In 2005 maakten daarom op verzoek van TLN en evofenedex ministeries, gemeenten, ondernemers en de transportsector landelijke afspraken over de spelregels voor het invoeren van dergelijke ‘milieuzones’. Deze afspraken zijn vastgelegd in het landelijke ‘convenant Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’.

Maastricht komt met ‘Duitse’ milieusticker

Maar nu steden zoals Maastricht en Delft alsnog met eigen regels komen, vrezen de ondernemers dat er alsnog een lappendeken ontstaat. Beide ondernemersverenigingen hebben de ambitie om in 2025 de binnensteden zonder uitlaatgassen te bevoorraden en doen daarmee mee in het plan Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie.

De gemeente Maastricht neigt er bijvoorbeeld naar om alleen voertuigen tot de binnenstad toe te laten met een zogeheten milieusticker. Deze variant bestaat al langer in Duitsland. Binnenkort komen dieselauto’s van vóór 2006 alleen nog maar de binnenstad in met zo’n sticker, van 7,50 euro per stuk. Een onwenselijke situatie, vindt Bol. “We snappen dat ze te maken hebben met veel buitenlandse voertuigen en dus willen aansluiten bij het Duitse systeem. Maar dit werkt averechts wanneer je voor een landelijk systeem pleit.”

De situatie in Maastricht laat tegelijk zien dat de lappendeken ook op Europees niveau dreigt te ontstaan. Bol ziet dat allerlei discussies naast elkaar worden gevoerd. “WHO-normen, Europese normen, het Parijs-akkoord.” Het leidt ertoe dat er over verschillende normen naast elkaar wordt gesproken, zegt hij. “Ook Europa wil van de verschillende systemen af en gaat voor uniformiteit. Dan moeten lidstaten wel alle RDW-gegevens uitwisselen, zodat je kentekengegevens kunt monitoren.”

Duidelijkheid werkt

Dat convenant voor vrachtwagens uit 2007 werkt, zegt Bol. In verschillende steden wordt nu gesproken over eigen plannen, die met name over de bestelbussen gaan. Als je nu met z’n allen een doel stelt voor 2025, dan gaat het ook echt de goede kant op, volgens hem. “Dan is er duidelijkheid. Ondernemers krijgen zo’n 6 tot 7 jaar de tijd om hun voertuigen om te ruilen. Zo worden de vraag richting de autofabrikanten ook duidelijker en zet je iets in beweging.”

Het jaar 2025 lijkt nog ver weg, toch is het belangrijk om nu al een norm vast te stellen, zegt Bol. “In de aanloop daar naartoe zorg je al dat het wagenpark schoner wordt.” Nu twijfelen ondernemers over welke soort auto ze moeten kopen, vertelt hij. “Moet je voor gas gaan, of past in jouw situatie beter een elektrische aandrijving? Dat moet een ondernemer nu weten, om een strategie te bepalen.”

De onduidelijkheid van nu verlamt ondernemers, zegt Bol. “We willen graag vooruit. Hierin trekken we op samen met de milieubeweging. Daarom vragen we nu aan steden om voor een uniforme aanpak te kiezen. Daarmee bereik je meer dan het vieren van je eigen feestje.”

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: