Notice: Undefined index: schema_def_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 478

Notice: Undefined index: schema_def_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 479

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 542

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 543

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_min in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 727

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_max in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 728
Trein te duur voor grensoverschrijdend vervoer tussen Nijmegen en Kleef - Duitslandnieuws
Ga naar inhoud

Trein te duur voor grensoverschrijdend vervoer tussen Nijmegen en Kleef

De provincie Gelderland vindt een treinverbinding tussen Nijmegen en Kleve te duur. Gedeputeerde Michiel Scheffer meldt via Twitter dat de bus een beter alternatief is. Daar is niet iedereen het mee eens.

De provincie Gelderland wil geen geld steken in de treinverbinding tussen Nijmegen en Kleve, meldt Omroep Gelderland. Uit onderzoek komt naar voren dat de verbinding te duur is, meldt Gelders gedeputeerde Conny Bieze (VVD).

De Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer (VIEV) diende vorig jaar een petitie in bij de provincie om de spoorverbinding Nijmegen-Kleve nieuw leven in te blazen. De petitie werd door bijna 1.400 mensen ondertekend. Maar uit onderzoek van de provincie blijkt dat er 116 miljoen euro nodig is om de lijn te herstellen. Daarnaast verwacht de provincie een exploitatietekort van 1,4 miljoen euro omdat er te weinig reizigers gebruik van zullen maken.

Een treinverbinding is te duur, vindt de provincie. Dat roept vraagtekens op bij onder meer vakbondsman Wilco Veldhorst (FNV) (lees zijn uitgebreide reactie onderaan dit artikel) en verkeersdeskundige Cor van der Meijden.

Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer (D66) reageert via Twitter:

https://twitter.com/MichielScheffer/status/885079478703194112

Nijmegen-Duisburg

Verkeersdeskundige Alex Mink wijst op relatie Nijmegen-Duisburg

Onrendabel

Arthur Kamminga van Flixbus vergelijkt het met andere provincies

Wel verbeteren

Tegelijkertijd meldt de provincie in de nieuwe Duitslandstrategie van 11 juli dat de grensoverschrijdend vervoer een centraal thema is in de samenwerking met Duitsland:

We continueren de ontwikkeling van de samenwerking van de vier grensprovincies met het Verkehrsministerium van Noordrijn-Westfalen in Düsseldorf.

De centrale thema’s in de samenwerking zijn:

  • Informatie-uitwisseling op gebied van mobiliteit;

  • Logistiek en goederenvervoer;

  • Slimme mobiliteitsoplossingen, Intelligente Transport Systemen (ITS)

  • Uitvoeren gezamenlijke spooragenda

  • Afstemming wegwerkzaamheden

  • Ontwikkeling corridor Rijn-Alpen en Noordzee-Baltisch gebied

  • Verbetering ICE-verbinding Amsterdam – Arnhem – Düsseldorf – Keulen – Frankfurt

  • Verbetering grensoverschrijdende infrastructuurnetwerken van weg en fiets

Omroep Gelderland meldt dat de provincie het openbaar vervoer in het grensgebied toch wil verbeteren, zodat ‘werken, studeren en recreëren over de grens makkelijker worden’. Zo gaat de buslijn Emmerich-Kleve-Nijmegen vanaf 2018 vaker rijden, en over de hoofdweg. Tussen Aalten en Bocholt komt als proef een busverbinding van een Duitse vervoerder.

Tenslotte wil de provincie dat de kwaliteit van de internationale spoorverbinding Amsterdam-Apeldoorn-Berlijn beter wordt. Die verbinding moet sneller en vaker per dag, maar daar zijn nog geen concrete plannen voor gemaakt.

‘Gelderland wil geen spoorverbinding’

FNV-bestuurder Wilco Veldhorst reageert op het bericht:

Tussen de regels door is welhaast door te lezen dat Gedeputeerde Staten herstel van het spoor Nijmegen-Kleve-Krefeld gewoonweg niet willen en het kostenargument er aan de haren bij hebben gesleept. Prima dat men iets gewoon niet wil, maar zeg dat dan gewoon, punt. Praat niet meer over het verbeteren van de arbeidsmarkt, het toerisme, de middenstand in de grensregio en de contacten met Duitsland. Dáár laat de provincie met Gedeputeerde Staten voorop zich namelijk graag op voorstaan.

Zoek werk in Duitsland

Ondertussen worden werkzoekenden in het kader van de participatiewet met zachte hand gedrongen en gedwongen over de grens naar werk te zoeken en zo werd mij vandaag in IGR en Euregio weer bevestigd, in het vakwerk zijn nauwelijks ‘Aus zu Bildenden’ te krijgen. Er is over de grens kennelijk een groot tekort aan vakmensen.

Verder werkt de provincie gewoonweg niet mee met het fors verbeteren van het wegennet en het openbaar vervoer in de grensregio. Als mensen min-of-meer te verstaan wordt gegeven ‘maar werk te zoeken in Duitsland’, dan moeten ze daar wél kunnen komen. Dat gaat van zijn lang zal zijn leven niet gebeuren met alleen een busverbinding.

Het blijven lapmiddelen. Ja, een busverbinding moet verbeterd worden en nee die trein en die bus moeten geen concurrent van elkaar zijn, maar vooral aanvullend. In de gewenste situatie zou het OV net over de grens net zo fijnmazig moeten zijn als aan onze eigen kant van de grens.

Circulair probleem

Nu heb je een circulair probleem. Er komt geen beter vervoer omdat er te weinig mensen gebruik van maken en er maken geen mensen gebruik van omdat het er niet is.

Wil je toerisme bevorderen, meer Duitse studenten naar Nijmegen halen, meer winst halen uit de aanwezigheid van vliegveld Weeze, meer halen uit de aanwezigheid van de Hogeschool in Kleve en de grensoverschrijdende arbeidsmarkt verbeteren, dan is daarvoor deugdelijk openbaar vervoer en zijn deugdelijke wegverbindingen nodig en beide ontbreken.

De voorbeelden zijn legio.

  • Er is geen treinverbinding tussen Nijmegen en Kleve en verder naar Krefeld-Ruhrgebied en Keulen. Er is geen fatsoenlijke overstaploze busverbinding tussen Nijmegen-Millingen en Kleve.
  • Er is geen fatsoenlijke overstaploze busverbinding tussen Doetinchem en Emmerich. Er is geen fatsoenlijke verbinding tussen Winterswijk en Borken/Roergebied en Winterswijk en Bocholt/Wesel.

Juist op dit vlak kan de provincie veel betekenen. Het wekt bevreemding op dat de provincie Limburg en de regio Twente wél lukt wat hier kennelijk niet voor elkaar te krijgen is. Deugdelijk en snel openbaar vervoer én goede wegverbindingen over de grens.

Toneelstuk

Volgens hetgeen ik altijd begrepen heb kost een heropening van dat spoor voor de Nederlandse zijde tussen de 20 a 40 miljoen en 120 miljoen euro. Die 120 miljoen euro, de allerduurste variant is een eigen leven gaan leiden, lijkt het. Ik ben dan ook erg benieuwd waar dat bedrag vandaan komt.

Van die variant, waarin meen ik een tunnel onder Groesbeek is voorzien, is allang geen sprake meer. Ergo, hier wordt gewoon een toneelstuk opgevoerd, waar feilloos doorheen te prikken lijkt.

Het lijkt op ordinaire onwil om echt iets te verbeteren in en voor de regio. Dat is stuitend in een provincie die dit jaar 174 miljoen euro overhield. Je kunt je inmiddels ernstig afvragen of de provincie wel deugdelijk begroot als dit een jaarlijks terugkerend fenomeen is. Daarbij worden mogelijkheden onderzocht of Europese subsidies binnen te halen zijn voor reactivering van dit grensoverschrijdende spoor. Is dat het geval, dan hoeft de provincie niet alleen voor de kosten op te draaien.

Opgewarmde hap

Mijn vraag, is dit een nieuw onderzoek of de opgewarmde hap van Sintropher en zo ja is er naar een uitkomst toegerekend die betrokken Gedeputeerden, de Staten en de politieke partijen toch wel heel handig uitkomt omdat ze er gewoon niet aanwillen? Daar begint het namelijk wél steeds meer op te lijken.

Er wordt zo lijkt het in de provincie niet gekeken naar hoe we iets voor elkaar kunnen krijgen, maar vooral naar hoe we iets kunnen tegenhouden, tegenwerken dan wel frustreren. Niet: “Goed plan, laten we eens kijken hoe we dat oplossen”, maar “te duur”. Het onderzoek waar naar verwezen wordt valt ook wel héél toevallig samen zo lijkt het met het opzetten van een wél succesvolle lobby om dat spoor weer aan de gang te krijgen. Het lijkt wel op pogingen zo’n lobby in de kiem te smoren. Als dat zo is vind ik dat uitermate betreurenswaardig.

Sleuren en trekken

Waarom ik deze vragen stel? Heel simpel, elk argument wat tegen reactivering van het spoor opgeworpen werd, is van tafel te vegen en dat gaat ook te zijner tijd met redenen omkleedt onderweg naar de Staten én de Gedeputeerden (en de media) gebeuren.

Met alle respect, het irriteert mij mateloos dat de provincie hele verhalen ophangt over wat ze allemaal voor de grensstreek doen en wil doen, maar in de praktijk daar niet of nauwelijks iets van laat blijken. Het is al jaren sleuren en trekken aan een betere busverbinding, laat staan een spoorverbinding. Ik kan mij voorstellen dat er een angst is dat een trein niet rendabel te maken is. Dat zou kunnen, maar hangt ook af van de acties die een provincie/Deelstaat/Kreis ondernemen op andere vlakken.

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: