Ga naar inhoud

Brabantse ervaring in samenwerken maakt indruk in Duitse medische wereld

Het is bepaald niet makkelijk om als buitenlandse toeleverancier een ingang te krijgen in de medische technologie in Duitsland. Toch weten Brabantse ondernemers indruk te maken, vertelt directeur Matthias Schier van clusterorganisatie Forum MedTech Pharma.

Bedrijven uit de medische technologie in Duitsland concentreren zich vooral in de regio’s Stuttgart en Neurenberg. Clusterorganisatie Forum MedTech Pharma uit het Noord-Beierse Neurenberg vormt met 600 leden het grootste netwerk in de gezondheidszorg in Duitsland en Europa.

Sinds 2008 houdt de onafhankelijke vereniging het tweejaarlijkse congres MedTech Summit in Neurenberg. Dit jaar wordt het voor het eerst groter aangepakt met het toevoegen van de vakbeurs MT Connect. Directeur Matthias Schier vertelt waarom er een speciale rol is weggelegd voor een handelsdelegatie uit Noord-Brabant.

Trefpunt voor de medische sector

Wat is er dit jaar anders?

We organiseren het congres de MedTech Summit altijd in de Nürnberger Messe. Ook de beursorganisatie zag dat dit steeds succesvoller werd en vroeg of we het wilden uitbreiden met een vakbeurs. De Summit was al één van de grootste events in de gezondheidszorg binnen het Duitse taalgebied. Alle grote bedrijven zijn er vertegenwoordigd, het is echt een trefpunt voor de sector geworden. De beursorganisatie was onder de indruk van die congressen en zag voldoende basis voor een uitbreiding met een vakbeurs; dat doen we nu onder de naam MT Connect. We willen de komende jaren uitgroeien tot de grootste medische vakbeurs in Europa.

De afgelopen jaren is er intensief contact ontstaan met bedrijven uit Noord-Brabant, welke indruk heeft u gekregen?

Ja, door wederzijdse bezoeken hebben we hier Brabant echt leren kennen als een zeer innovatieve regio, waar life science en medische technologie erg ver ontwikkeld is. Bijzonder is hoe goed digitalisering hierin wordt gecombineerd met hightech.

Onder de indruk van korte lijntjes

Wat viel u op tijdens bezoeken in Brabant?

We zijn onder de indruk hoe sterk de industrie, wetenschap en ziekenhuizen met elkaar verbonden zijn. De lijntjes zijn kort. Toen we daar op bezoek waren viel me op hoe goed men op elkaar is ingespeeld en elkaar kent. Voortdurend werd er verwezen naar onderlinge projecten. Brabant presenteerde zich echt als een eenheid.

Welke indruk maakte dat op uw leden?

We krijgen natuurlijk wel vaker handelsdelegaties op bezoek, dus de verwachtingen waren vooraf niet per se hoog. Men kijkt eerst de kat uit de boom. Het verraste me hoe snel ondernemers uit beide landen samen ideeën uitwisselden en hoe ze direct technische uitdagingen onderling bespraken. De gesprekken waren meteen goed.

Dat is niet gewoon?

Je moet je voorstellen dat het voor toeleveranciers die niet uit deze regio komen, het lastig kan zijn om er tussen te komen. Men kent je niet, en werkt al samen met bedrijven uit de buurt. De Brabantse ondernemers snapten heel goed hoe ze met een open houding wel in gesprek konden komen. Zo werden ze niet meer gezien als een gewone toeleverancier, maar als een innovatiepartner die kan meedenken bij technologische uitdagingen.

Open Brabantse houding

Heeft de regio Neurenberg wel partners van buiten nodig?

We hebben hier erg grote partijen zitten zoals Siemens, dus daarom heen bestaat een groot netwerk van toeleveranciers en startups. Zoals eerder gezegd kom je daar niet makkelijk tussen. Maar wanneer je echt gespecialiseerd bent en iets kunt toevoegen, dan zijn er zeker kansen. Dan is het juist hier makkelijker om een partner te vinden, juist omdat het netwerk hier zo groot is.

Welke input kunnen Brabanders leveren in de regio Neurenberg?

De open houding brengt al veel, je hebt minder formaliteiten nodig om met elkaar in gesprek te komen. Wat me opvalt is dat Nederlanders veel meer gewend zijn om samen te werken, het is veel meer een vanzelfsprekendheid dan in Duitsland waar bedrijven vaak liever alles zelf doen. Nederlanders durven over de grenzen van sectoren en regio’s te kijken. Daarin spelen jullie innovatiecentra een belangrijke rol. Als we daar door samenwerking ook iets van mee kunnen krijgen, dan is dat winst.

Hoe kan worden voorkomen dat de contacten verwateren?

We zijn heel goed begonnen, er liggen veel kansen. Dus we moeten er voor zorgen dat we samen met organisaties als de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de NBSO de contacten kunnen verdiepen. Daarin spelen de MT Connect en MedTech Summit een mooie rol. Maar ook daarna moeten we consequent bezoeken bij elkaar afleggen.

Lees ook:

Brabanders brengen expertise digitalisering medische sector naar MT Connect Neurenberg

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door:

Brabant en Zuid-Duitsland behoren tot de meest innovatie regio’s van Europa, onder meer op het gebied van medische technologie. Ze werken samen aan de ontwikkeling medische technologie door kennisuitwisseling en het verbinden van bedrijven en kennisinstellingen uit beide regio’s.

Avatar fotoDuitslandnieuws levert vanuit Duitsland diverse nieuwsdiensten gericht op Nederlandstaligen met interesse voor Duitsland. We schrijven artikelen, maken radio en tv en verzorgen of ondersteunen evenementen.