Notice: Undefined index: schema_def_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 478

Notice: Undefined index: schema_def_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 479

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 542

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 543

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_min in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 727

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_max in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 728
GrenzInfoPunkt weet antwoord op vragen die online niet te vinden zijn - Duitslandnieuws
Ga naar inhoud

GrenzInfoPunkt weet antwoord op vragen die online niet te vinden zijn

Het barst van de bureaucratische hobbels voor Nederlanders die in Duitsland willen werken, of omgekeerd. Alfred Derks van het GrenzInfoPunkt in Kleef vertelt waarom veel vragen online niet zijn te beantwoorden.

De Nederlands-Duitse grens werpt veel bureaucratische hobbels op, zeker voor wie woont in het ene en werkt in het andere land. Mensen met vragen worden de laatste jaren steeds professioneler geholpen omdat instanties het belang inzien van samenwerking, vertelt Alfred Derks van het GrenzInfoPunkt in Kleef, een van de zeven infopunten langs de grens.

Het begon ooit in Kleef met spreekuren van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst. Inmiddels zijn er steeds meer partners aan boord bij het team van Derks en liggen er steeds meer vaste lijntjes naar organisaties die het antwoord hebben op ingewikkelde vragen.

Sinds januari 2016 is er een team van 4 personen aan het werk in Kleef. Het wordt gefinancierd vanuit de Europese subsidie Interreg V.

Persoonlijke situatie

Is een goede website niet efficiënter dan een spreekuur?

We werken aan een nieuwe gemeenschappelijke website van alle grensinfopunten, dus in die behoefte willen we zeker voorzien.

Vlnr: Carola Schroer (adviseur, eures-adviseur), Conny Thijssen (adviseur sociale zekerheid), Diana Brouwer (adviseur sociale zekerheid), Alfred Derks (coördinator).

Maar heel veel vragen vereisen een persoonlijke behandeling. Wanneer we het persoonlijke verhaal van iemand horen, kunnen we de juiste vragen formuleren en antwoorden geven. Voor zo’n antwoord heb je vaak meer kennis over iemands levensloop nodig, zeker wanneer het om erfkwesties, trouwen of scheiden gaat. Mensen nemen op basis van die informatie belangrijke beslissingen, dat past vaak niet in een online formulier.

Met welke vragen komen mensen het vaakst bij jullie terecht?

Veel draait om werken in het buitenland. Van hulp bij het invullen van belastingformulieren, pensioenvragen en kinderbijslag. Zie ons als de huisarts die algemeen advies kan geven, maar ook kan doorsturen naar de specialist. We staan ook met regelmaat op banenmarkten en bezoeken scholen. Afgelopen jaar hebben we meer dan 2.000 mensen geholpen.

Kunt u een paar concrete voorbeelden noemen?

Ik neem er twee uit onze lijst voorbeeldgevallen:

  1. Mevrouw Wijnhoven werkt al vanaf 1995 in Nederland en is daar verplicht verzekerd voor ziektekosten. Voor de periode juni 2015 tot en met augustus 2016 heeft de Nederlandse zorgverzekeraar haar verzekering opgezegd. Pas in juli 2016 heeft de Krankenkasse haar laten weten dat zij niet meer via Nederland ingeschreven staat en daarom de zorgkosten in deze periode van 25.000 euro zelf moet betalen. Ze weet niet wat zij moet doen. Met een paar aanwijzingen en wat bemiddeling loopt de ziektekostenverzekering in Nederland en de Betreuung in Duitsland weer. Mevrouw Wijnhoven heeft de 25.000,00 niet hoeven te betalen.
  2. Mevrouw Kaan woont in Nederland en werkt in Duitsland. Zij is net bevallen van een zoon en ontvangt Elterngeld. Bij haar werkgever heeft zij voor drie jaar Elternzeit aangevraagd. Nu overweegt zij zelfstandige werkzaamheden vanaf thuis te verrichten. Welke consequenties dit heeft op bijvoorbeeld haar recht op Elterngeld en Duitse kinderbijslag is goed om te weten.

Waar hebben jullie geen antwoord op?

Doordat we met specialisten samenwerken weten we eigenlijk altijd wel een antwoord te vinden. Het gebeurt ook wel dat mensen op vrijdag bellen: ik moet maandag aan het werk in Duitsland, wat moet ik regelen?

Minder rechten

Welke trends zien jullie?

We zien dat er veel werk in Duitsland is voor Nederlandse pedagogische medewerkers in de kinderopvang. Maar ook voor laagopgeleiden in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie en slachthuizen. Mensen in de uitzendbranche moeten wel beseffen dat ze in Duitsland veel minder rechten hebben dan in Nederland. Daarover kunnen we adviseren.

Wat is de grootste uitdaging op dit moment?

We coördineren trainingen voor de andere grensinfopunten in Aken, Maastricht, Mönchengladbach, Gronau en Bad Nieuweschans. Daarmee zorgen we dat we de actuele kennis van de verschillende rechtsgebieden behouden.
Belangrijk is de financiering van de grensinfopunten voor de lange termijn omdat deze op dit moment op projectbasis voor periodes van doorgaans vier jaar gefinancierd worden.

Meer over de grens

Wirwar overheden zorgen vaak voor mislukken grensoverschrijdende verbindingen

Podcast – Bad Bentheim: altijd 10 minuten stil staan bij de Nederlands-Duitse grens

Video: Hoe de grensregio de Duitse tolplannen wil bijsturen

http://www.duitslandnieuws.nl/blog/nieuwsfeed/grensoverschrijdende-samenwerking-inbrekers/

Tien miljoen euro voor banen over de grens is experiment

Podcast – Bettina Fabich: Je staat versteld hoezeer de grens nog tussen beide landen leeft

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: