Notice: Undefined index: schema_def_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 478

Notice: Undefined index: schema_def_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 479

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 542

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 543

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_min in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 727

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_max in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 728
Axel Hagedorn: Aanpakken in plaats van stil blijven staan bij problemen - Duitslandnieuws
Ga naar inhoud

Axel Hagedorn: Aanpakken in plaats van stil blijven staan bij problemen

Eenvoudige oplossingen voor complexe problemen bestaan niet, schrijft bijzonder hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen Axel Hagedorn. In plaats van stil te blijven staan bij problemen, wil hij dat politici ze aanpakken.

Ten eerste wens ik alle lezers een gelukkig nieuw jaar en vooral gezondheid in 2017!

Uiteraard heb ik mijn eigen wensen voor 2017. Ik hoop dat in 2017 in plaats van emoties nuance en feiten weer leidend worden. Afgelopen jaar stond in het teken van het in Duitsland zogenaamde ‘Postfaktische tijdsperk’ en het uitbannen van ‘political correctness‘.

Ik geloof niet in eenvoudige antwoorden voor complexe problemen. En ik geloof nog minder in dat maatschappelijke beslissingen er vooral op gericht moeten zijn om angsten weg te nemen. Maatschappelijke onvrede voorkom je niet door mee te gaan in de emoties, maar door vanuit de politiek oplossingen aan te reiken. Breng vooral politieke standpunten in de praktijk. Doen, in plaats van herhaaldelijk over de problemen te spreken.

Aanpakken op deelterreinen

In Duitsland zie je dat de ‘grote coalitie’ van CDU/CSU en SPD dit heeft begrepen. De hele problematiek van de vluchtelingenstroom wordt op alle deelterreinen aangepakt. De instroom is ingeperkt, de afwikkeling van de asielaanvragen wordt versneld en de noodzakelijke uitzetting van kansloze of uitgeprocedeerde asielzoekers wordt sterk verbeterd.

Met Marokko en Algerije zijn al afspraken gemaakt dat deze landen hun burgers weer terugnemen, ook zonder geldige papieren. De regering Merkel zet nu steeds meer druk op Tunesië en Egypte om tot soortgelijke afspraken te komen.

Eendracht over binnenlandse veiligheid

Op het terrein van veiligheid zijn de Duitse coalitiepartners het zelden zo eens geweest. En dat ondanks de beginnende verkiezingsstrijd. Dinsdag zijn minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière (CDU) en minister van Justitie Heiko Maas SPD een 10-puntenplan overeengekomen om een aantal veiligheidsaspecten beter te kunnen waarborgen. Hieronder vallen elektronische enkelbanden om bepaalde risicopersonen beter te kunnen traceren maar ook vereenvoudigde voorwaarden om mensen vóór de uitzetting gevangen te zetten.

Migratie en integratie

Het 14de Nederlands-Duitse Forum volgende week in Berlijn richt zich terecht op de vraag van migratie en integratie in de Europese Unie. Het motto ’tussen welkomstcultuur en afscherming’ geeft het spanningsveld van de broodnodige discussie aan. Dit zijn belangrijke debatten die ook deze keer weer op het forum vooral inhoudelijk zullen worden gevoerd.

Door de aanwezigheid van de ministers van Buitenlandse Zaken uit beide landen krijgt ook dit jaar het forum de benodigde impact. Deze bilaterale discussies zijn heel belangrijk om in Europa stappen vooruit te zetten.

We hebben het goed

Wij leven in onzekere tijden maar wat daarbij meer dan eens wordt vergeten, is hoe goed wij het eigenlijk hebben. Nederland kent een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Duitsland loopt daarin niet ver achter. Beide landen hebben een geweldige infrastructuur, ook al staat vrijwel iedereen van tijd tot tijd in de file.

Onze zorgstelsels functioneren over de hele breedte uitstekend. We kennen slechts een beperkte armoede. Wij vliegen voor een habbekrats naar alle landen en vakantiebestemmingen. Wij klagen dus ‘op hoog niveau’.

Tegelijkertijd schaadt ons vlieggedrag het klimaat van iedereen, leveren wij nog steeds wapens aan alle huidige of toekomstige dictatoren of krijgsheren, bezorgen we ons kippenafval (ik bedoel hier geen kippenfilet) voor een habbekrats naar Afrika zodat de industrie daar geen overlevingskans heeft en dragen wij bij aan de milieuvervuiling door al die elektronische apparaten die wij zo broodnodig dagelijks willen gebruiken. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Toch vinden wij het lastig dat ook andere mensen in vrede willen leven of een stukje van deze welvaart mee willen pikken.

Verdeling van welvaart

Wij zitten met een complex probleem van de verdeling van welvaart in de wereld. De oplossing daarvoor ligt niet in het met muren versterken van de nationale grenzen, zoals sommige politici tegen beter weten in beweren.

Natuurlijk kunnen wij niet iedereen opvangen, maar wij kunnen wel behoorlijk wat doen vanuit humaan oogpunt en onze verantwoordelijkheid in de wereld.

Pleidooi om politiek correct te zijn

Wat wij juist nu niet nodig hebben, is polarisatie, racisme, het wegzetten van groepen als crimineel of erger. En daarom ben ik er tegen dat ‘politieke correctheid’ lijkt te verdwijnen zoals in 2016 steeds vaker gebeurde.

Onder het mom van niet politiek correct te willen zijn, doen mensen steeds vaker ongehoorde uitlatingen. In die zin ben ik juist vóór politieke correctheid.

Ik leef niet in een democratische rechtsstaat om racisme of antidemocratische bewegingen te accepteren of de ondermijning van de rechtsstaat te faciliteren. Ik hoop dat politici in 2017 duidelijker opstaan voor de rechtsstatelijke verworvenheden, zonder dat ze wegkijken van de problemen die dienen benoemd te worden.

Ik hoop dat 2017 in die zin een veel beter jaar wordt.

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: