Notice: Undefined index: schema_def_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 478

Notice: Undefined index: schema_def_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 479

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 542

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 543

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_min in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 727

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_max in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 728
Wie of wat is beter? - Duitslandnieuws
Ga naar inhoud

Wie of wat is beter?

Ik hoor het regelmatig van mijn echtgenoot: de gezondheidszorg in Nederland is schrijnend en niet meer te betalen. Dat schijnt althans een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse bevolking te vinden. En daar waar het om emoties en ‘Den Haag’ gaat, is al snel een oordeel gevormd en wordt steen en been geklaagd.

Wat dat betreft zijn Nederlanders minder voorzichtig en staan veel sneller met een mening klaar dan Duitsers. Los van wie dan over meer feitenkennis beschikt of zich verdiept heeft in de materie en wie niet.

Verschrikkelijke omstandigheden
Feit is, dat mevrouw Schippers en de heer Van Rijn een zware portefeuille hebben en voortdurend negatief in de belangstelling staan. Gemeentes die zich sinds kort met persoonsgebonden budgetten en ouderenzorg moeten gaan bezighouden, medicijnen die niet meer of alleen onder bepaalde voorwaarden vergoed worden, bezuinigingen in ziekenhuizen en kortingen op gehandicaptenzorg.

Het zijn maar enkele voorbeelden. Verschrikkelijke omstandigheden waarin patiënten verkeren en de enorme werkdruk, onderbetaling en onderbezetting van verzorgend personeel, maken dit beeld nog eens extra somber.

25% van bnp aan gezondheidszorg?
En elk jaar stijgt het percentage van het bnp dat besteed wordt aan gezondheidszorg, met ongeveer 1-1,5%. Vandaag betekent dat dat in Nederland zo’n 13% van het bnp wordt uitgegeven aan gezondheidszorg (exclusief welzijnskosten voor ouderen, gehandicapten- en jeugdzorg, asielopvang en sociaal culturele zorg). Oftewel: in 2009 was dat € 59,4 mrd en in 2014 € 68,7 mrd. In 2040 is de verwachting dat het percentage zal zijn opgelopen tussen de 19% en 27%. Maar dat valt nog mee in vergelijking met bijvoorbeeld de VS: in 2014 werd al méér dan 17,9% van het bnp aan gezondheidszorg uitgegeven.

Rol overheid
Veel belangrijker dan al deze cijfers, is de manier waarop deze kosten netto worden gefinancierd. Dit soort ‘lijstjes’ geven namelijk vaak een vertekende beeld. Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor gezondheid in Spanje vrijwel geheel, en in Griekenland grotendeels, door de overheid gedragen zonder dat daar de nationale belastingheffing voor compenseert, zoals bijvoorbeeld het geval is in Zweden.

Stoute schoenen
Duitsland en Nederland verschillen niet zo veel in kosten en opbrengsten wat gezondheidszorg betreft. Maar waar Nederland wel degelijk onderscheidend in is, is dat zij al sinds enige jaren bezig is met talrijke en fundamentele hervormingen. Hervormingen die al vele jaren nodig bleken, en waar wat aan gedaan wordt! Ik zie dat met enige jaloezie en lede ogen aan.

Het behoudende Duitsland wacht ‘nog even’ af. Zoals met zovele maatschappelijke, politieke en economische (belastingen!) kwesties. Nederland durft als een van de weinigen in Europa wederom de stoute schoenen aan te trekken en te zoeken naar verbeteringen, modernisering. Het heeft de moed hoon van het publiek naast zich neer te leggen.

Nog even geduld
Dat dat betekent dat de gezondheidszorg nog niet is zoals die zou moeten zijn en dat er nog vele mensonterende toestanden plaatsvinden in de diverse instellingen, dat moet dan helaas (nog even?) voor lief worden genomen. Het is soms heel verschrikkelijk, maar uiteindelijk, op termijn, zal de verzorgingsstaat Nederland heel veel gezonder zijn dan menig ander (Europees) land. Welke Nederlandse politicus poneerde dat ook weer: “na het zuur komt het zoet”?. Ik zeg op mijn beurt: nog even doorbijten Nederlanders, jullie zullen er beter van worden! Ga dus vooral lekker door met klagen!

Goede zaken!

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door:
Avatar foto