Ga naar inhoud

Ga voor jezelf – en je let vanzelf niet meer op de ander

In West-Europa is zo’n 15 jaar geleden een gedachtestroom op gang gekomen die wij vandaag de dag in z’n algemeenheid met ‘populisme’ aanduiden. Dat heeft altijd wel al bestaan, maar in veel mindere mate. In het verleden werden veel opvattingen slechts als wild, progressief of reactionair neergezet, nu wordt veel wel erg makkelijk populistisch genoemd.

Maar het is zeker zo dat de laatste jaren splinterbewegingen steeds sterker proberen de samenleving van hun idealen te overtuigen –ook al bestaan dergelijke op zich staande drijfveren natuurlijk al veel langer. Echter, thans heeft het serieuze proporties aangenomen.

Gematigd midden

Waarom zijn de mensen zo in opstand? Waarom zijn ze zo ‘tegen’ zoveel? Waarom worden zaken versimpeld weergegeven of onthouden? Bovendien lijkt het alsof de minderheid van toen, de meerderheid is van nu. Dat laatste is maar ten dele waar: Internet, social media en andere media maken natuurlijk veel zichtbaar en geven de indruk dat gebeurtenissen veel groter zijn dan ze lijken. Maar niettemin verliest het gematigde midden wel degelijk terrein.

Waarom globaliseren?

Natuurlijk, als het gaat over tegen ‘open grenzen’ zijn en misschien zelfs een federaal Europa, kun je je afvragen of alleen maar de populisten hier een punt hebben. En als je ziet hoe ‘Brussel’ bepaalde wetgeving of regels hanteert, of gemeenschapsgeld verkwist, is het volstrekt begrijpelijk dat ‘het volk’ haar ongenoegen uit.

En trouwens: waarom moeten we überhaupt zo nodig globaliseren? Waarom mag Franse wijn, Deense boter, Duits staal, of Italiaans meel alleen nog maar volgens moderne regels volgens ‘Europese richtlijnen’ geproduceerd worden? Was dat 40 jaar geleden allemaal zo slecht? Het ging toen toch ook allemaal goed, smaakte misschien zelfs wel beter? Niet voor niets zit het gevoel van nostalgie en ‘vroeger was alles beter’ in de mens. Net als emotie.

Wat is raar?

En moeten wij onze maatstaven, normen en waarden, een ‘vreemde’ bijbrengen of opleggen? Is het zo ‘verkeerd’ hoe men in de binnenlanden van Zuid-Amerika leeft? Is het werkelijk zo raar dat er in Vietnam hond wordt gegeten? Of men in India slangen levend vilt en in de pan gooit? Zou men nou wel of niet kievitseieren mogen rapen? Wie is dat, die dat vindt?

De wereld verandert

Voor alles is wel een reden te bedenken iets wel of niet te doen. Of te roepen te doen wat men zegt en te zeggen wat men denkt. Ook zo’n modernisme waarmee alles vergoelijkt wordt. Maar degene die bepaalt wat goed of slecht is, die menig vooroordeel met kracht verkondigt, vergeet dat hij net zo onderhevig is aan veranderingen als de verandering van de wereld in het algemeen. Daar komt niemand omheen. Het is onoverkomelijk, overal. Het gebeurt, verandering! Zelfs al brengt dat angst en onzekerheid met zich mee.

Wees egoïstisch

De mens wil nu eenmaal beter, meer, groter, luxer en gezonder. Dat willen ze in Tripoli, in Damascus, in Stockholm en Sydney. Gun het die ander en gun het ook zeker uzelf. Sta ervoor open en ga er met positieve energie tegenaan. Wees maar egoïstisch en zorg er voor dat ook u zelf het beter krijgt! Knok ervoor, geloof erin en heb vertrouwen. Net als al die mensen die elders op de wereld proberen een beter bestaan voor henzelf en hun gezin op te bouwen.

Maar blijf vooral niet verontwaardigd aan de zijlijn staan en roepen “wat mij nu weer overkomen is!”, en let niet op hen. Werk aan uzelf – en u zult zien dat als vanzelf ook uw directe omgeving er van meeprofiteert. Al was het maar van uw humeur.

Goede zaken!

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door:
Avatar foto