Ga naar inhoud

Oekraïense gebakken peren of Turkse zoete broodjes

Waar zijn jullie in Nederland mee bezig? Een democratisch referendum uitschrijven, ondanks dat jullie zo democratisch zijn en dan in een ingewikkelde politieke situatie terechtkomen op de koop toe. Nota bene, terwijl jullie regering al een besluit had genomen! Ik begrijp dat met name de democraten in Nederland altijd een groot voorstander zijn van referenda, maar zouden zij het zo bedoeld hebben?

Ik doel natuurlijk op het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Terwijl het Nederlandse volk geen idee had en grotendeels nog steeds niet heeft over de betekenis van dat verdrag, zijn zij wekenlang opgehitst door ene Jan Roos, die net zo veel van democratie als van referenda begrijpt als zijn matrozenpetje groot is.

Deze ‘anti-Europa’ propaganda heeft niets met het referendum over de Oekraïne te maken gehad. De lobbyclub ‘GeenPijl’ heeft handig gebruik gemaakt van de onwetendheid van de gemiddelde Nederlandse burger – en het is ze nog gelukt ook.

Te lichtzinnig

Het is dan ook niet zo zeer Jan Roos te verwijten dat het zo ver gekomen is, maar wel ‘Den Haag’. De politici aldaar hebben gegokt dat het wel zo’n vaart niet zou lopen, hetgeen alleen al af te meten was aan het veel te weinig campagnevoeren over het waarom, dan wel over de voordelen van een ‘ja’ of een ‘nee’. Door de politici is veel te lichtzinnig gedacht over een eventueel risico, en dat terwijl de geloofwaardigheid van ’s land bestuurders al jaren lang aan het afnemen is.

Nu komt daar een extra probleem bij: de opkomst met een kiesdrempel van minimaal 30% is overschreden en de meerderheid heeft ‘nee’ gestemd. Dan heb je wel wat uit te leggen aan ‘Brussel’, omdat Nederland als grote Europa-aanhanger belangrijke delen van het verdrag al geratificeerd had en onderdelen daar van inmiddels al in werking zijn getreden.

Schijnidee

Als het kabinet eerder er nadrukkelijker stelling had genomen. Met andere woorden, als zij van meet af aan al duidelijk had gemaakt dat een referendum geen zin heeft omdat er sowieso al een overeenstemming was bereikt, had de Nederlandse burger niet het schijnidee gehad dat ze ‘invloed’ zouden kunnen uitoefenen over een besluit waarover zij bovendien niet eens zouden hebben nagedacht als ‘GeenPijl’ daarmee niet op de proppen was gekomen. Die hadden dan bij voorbaat al geen kans gehad.

Nu heeft andermaal ‘het gezag’ aan vertrouwen ingeboet en is de kloof tussen politiek en bevolking nogmaals groter geworden. Omwille van ‘fatsoen’ (maar hoezo eigenlijk, Ruttes kabinet is toch gewoon rechtmatig en democratisch gekozen?), heeft hij zijn kaarten verspeeld en moet nu bakzeil halen. Nederland is gegijzeld door haar eigen redelijk alternatief en zit in de houdgreep van een paar opportunisten.

Vriend Erdogan

Nee, dan Duitsland. Ook zo’n fatsoenlijk en redelijk land.
Om mijnheer Erdogan niet te veel op z’n tenen te trappen, en maar te hopen dat hij iets gaat doen aan de vluchtelingen, houden wij hem maar al te graag te vriend. Democratie met voeten treden, mensenrechten aan je laars lappen, persvrijheid verbieden of niet, – o jee als we hem wijzen op wat onze waarden zijn en hem vertellen hoe ongelooflijk on-Europees hij bezig is.

Ondertussen lacht hij er om en misbruikt zijn ‘democratie’ zolang hij het nodig acht voordat hij officieel overstapt naar een dictatuur. Ook bij ons in Duitsland heeft het fatsoen het verloren van waarheidsverdraaiing, schreeuwlelijkerds en domoren. “De burger is niet stom”, hoor je vaak als tegenargument. En “het komt wel goed”. Maar aan beide uitspraken twijfel ik zeer de laatste maanden. Erdogan maakt het niet uit: alle tegenstanders beschouwt hij als aanhangers van de PKK en die zijn al eeuwen lang tegen hem geweest. Argumenen genoeg om ze van de kaart te vegen. Die 6 miljard steun uit Europa komt hem derhalve maar al te goed uit.

Klappen voor Europa

En ook Merkel is hier gegijzeld, ze kan geen kant meer op. Alleen maar omdat er een Duitse komiek is geweest die (terecht) gebruik heeft gemaakt van zijn vrijheid van meningsuiting. Het is een veeg teken dat wij ons op z’n Hollands gezegd zo laten koeioneren. Merkel is zo mak geworden als een Anatolisch lammetje.

Zou Turkije méér recht hebben om lid te worden van de EU dan Oekraïne? De grondgedachte, het hele principe van een Europa van eenheid, van een sterke economie, van politieke stabiliteit en vrije handel, wordt jaar na jaar een klap toebedeeld. Het geloof, noem het de ideologie, wordt door diegenen die dat kunnen waarmaken en realiseren, telkenmale beschadigd. Nog los van of er landen bij zouden moeten komen.

Vladimir Poetin zal het deze zomer vanuit zijn Griekse vakantiehuis met plezier volgen wanneer hij het leest het in zijn eigen uitgegeven ‘vrije’ krant.

Goeie zaken!

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door:
Avatar foto