Ga naar inhoud

‘Hoezo, wij kunnen al die vluchtelingen niet meer aan?’

Lieve lezers, ik waag mij niet graag aan politieke meningsuitingen in het openbaar, maar we kunnen onze ogen er moeilijk nog voor sluiten of onze mening voor ons houden. De situatie rond de oorlogsvluchtelingen en de afwijzende en angstige houding van met name enkele specifieke eurolanden vereist commentaar.

Wat nou, ‘wij kunnen het niet meer aan’?

Okay, misschien geldt dat voor de langere termijn. De vluchtelingenstroom zal voorlopig niet minder worden en het aantal vluchtelingen evenmin. Dat wordt met dit tempo dan inderdaad een probleem. Maar daar wordt door de Europese lidstaten en hun politici aan gewerkt en dat zal over enkele jaren geregeld zijn. Daar moeten wij vertrouwen in hebben. Dat heb ik.

Moet te doen zijn

Op dit moment is er slechts sprake van (nog) kleine percentages ‘doorstromers’ ten opzichte van het aantal inwoners. Om precies te zijn 1% in Duitsland. De 160.000 waarover de politiek nu moet besluiten om die te verdelen over heel Europa zouden procentueel gezien alleen in Nederland al moeten worden ondergebracht. Het betreft dus percentages die absoluut te ‘handelen’ zijn. Zodra wij in vooral Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Zweden en nu ook Nederland de logistieke organisatie op orde hebben en de aanloopproblemen goeddeels zijn opgelost, moet het te doen zijn.

Daarbij zou het overigens wel het beste voor iedereen zijn wanneer de vluchtelingen over het hele land worden verspreid en niet geconcentreerd blijven op enkele asielopvangcentra.

Open grenzen

Is Europa nu juist niet geworden tot wat zij vandaag is door de onderlinge migraties tussen de landen over en weer? En dat al eeuwen lang? Hebben deze ‘open grenzen’ niet tot fantastische resultaten geleid? Denk alleen al aan de prachtige muziek van vrijreizenden als Mozart, Beethoven, Bach, Händel, etc. Of vrijdenkenden, wetenschappers, filosofen en kunstenaars die ‘in den vreemde’ werkten, studeerden of college hielden.

Of de Gouden Eeuw of de internationale bemanning van de vloot van de VOC! Onze gemeenschappelijke kracht – ook al zijn er hier en daar een paar zwakheden te herkennen – zit ‘m toch in het feit dat talloze ‘buitenlanders’ zich tussen ons eigen volk vrij bewegen?

Tsunami’s

Wat voor ’tsunami’s’ (volgens de heer Wilders) heeft Nederland in het verleden eigenlijk over zich heen gekregen? Hebben die vloedgolven onherstelbare schade aangericht? Waren dat die miljoenen Belgen uit de Eerste Wereldoorlog (en toen had Nederland veel minder inwoners dan nu), en de vele Duitsers (inclusief der Kaizer), en Engelsen die de Nederlanders opvingen? Of de 225.000 Hongaren in november 1956? Of de duizenden Vietnamese bootvluchtelingen in de jaren ’80 of de 60.000  vluchtelingen uit de Balkan in de jaren 90? Hebben al die mannen onze vrouwen verkracht, hebben zij allemaal onze banen ingepikt, is ons onderwijs er op achteruit gegaan? Zijn onze huizen bezet?

In tegendeel: wij hebben er aan verdiend!

Opportunistisch

We zijn internationale verdragen overeengekomen, hebben extra handel gedreven, hebben geïmporteerd en geëxporteerd, gebouwd tegen lage loonkosten, buitenlandse projecten uitgevoerd. Kansen geroken en benut. Want zo ‘opportunistisch’ zijn wij Noordwest-Europeanen dan ook wel weer. En dat is maar goed ook!

Maar aan onze morele en humane verplichtingen mogen wij niet voorbijgaan.

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door:
Avatar foto