Ga naar inhoud

Bas Wissing: Duitsland verscherpt fiscale inkeerregeling

De Duitsers smulden afgelopen jaar van de affaire Uli Hoeneß, de ex-voorzitter van FC Bayern München die richting het Finanzamt deed alsof hij schoon schip wilde maken met zijn verzwegen buitenlandse vermogen. Al snel kwam aan het licht dat 'der Uli' slechts een klein deel van zijn gigantische vermogen opbiechtte, zodat er alsnog strafrechtelijke vervolging tegen hem werd ingesteld.

Dit leidde uiteindelijk tot een gevangenisstraf van drieënhalf jaar voor de voormalige aanvaller van de Duitse Mannschaft die het Nederlandse volk in 1974 in droefenis deed storten.

Zelfaangifte

Het zal geen toeval zijn dat de Duitse regering de zogenoemde inkeerregeling, in Duitsland Selbstanzeige genoemd, met ingang van 2015 fors heeft aangescherpt. Met deze term wordt gedoeld op de regeling voor belastingplichtigen die verzwegen inkomsten alsnog willen melden bij de fiscus zonder strafrechtelijk te worden vervolgd.

Uli Hoeneß vergaarde onder meer een vermogen door fanatiek te beleggen. 

Vier jaar geleden zijn de voorwaarden voor een Selbstanzeige al eens verscherpt. Vanaf 2011 werd inkeer zonder strafrechtelijke vervolging alleen nog mogelijk, als:

  • de ontdoken belasting niet meer bedroeg dan 50.000 euro; of:
  • de ontdoken belasting alsnog werd betaald met een straftoeslag van vijf procent.

Wijzigingen

Sinds 2015 is de grens van 50.000 euro verlaagd tot 25.000 euro. Bij een hoger bedrag aan ontdoken belasting is strafvervolging onvermijdelijk, tenzij de fiscale zondaar bereid is een straftoeslag te betalen. Bedroeg deze toeslag tot dit jaar vijf procent (zie hierboven), nu geldt een percentage van 10 tot 20 procent, afhankelijk van het bedrag aan ontdoken belasting.

Bij bedragen van:

  • meer dan € 25.000 maar minder dan € 100.000, is de toeslag 10%;
  • meer dan € 100.000 maar minder dan € 1.000.000, is de toeslag 15%;
  • meer dan € 1.000.000 is de toeslag 20%.

Verder geldt sinds dit jaar als voorwaarde voor een rechtsgeldige Selbstanzeige,dat over de ontdoken belasting ook 6% rente op jaarbasis wordt betaald.

Eveneens nieuw is dat de belastingplichtige die gebruik wil maken van de Selbstanzeige, verplicht is om de gegevens over de afgelopen 10 jaar te overleggen (Berichtigungspflicht). Deze termijn is gelijk aan de fiscale verjaringstermijn, die ook 10 jaar is.

Niettemin blijft de strafrechtelijke verjaringstermijn (Verfolgungsverjährungsfrist) vijf jaar, althans voor gevallen van ‘eenvoudige’ belastingontduiking. Voor verzwegen inkomsten uit vermogen uit een niet EU-staat die niet deelneemt aan een internationale procedure tot automatische gegevensuitwisseling, wordt deze strafrechtelijke verjaringstermijn (maximaal) 10 jaar.

Versoepeling

Voor correcties op eerder gedane aangiften Lohnsteuer en Umsatzsteuer en te late aangiften voor deze belastingen, gelden afwijkende (soepelere) regels.

Tot slot: in Nederland kan geen sprake meer zijn van inkeer als de belastingplichtige weet, dan wel moet weten, dat de belastingdienst de verzwegen inkomsten al op het spoor is. Dat is bijvoorbeeld het geval als hij een vragenbrief van de fiscus heeft ontvangen, of een aankondiging voor een boekenonderzoek.

In Duitsland gaat men daar iets soepeler mee om. De aankondiging voor een boekenonderzoek blokkeert een rechtsgeldige Selbstanzeige alleen voor die jaren waarop het boekenonderzoek betrekking heeft. Voor overige – in de aankondiging niet genoemde – jaren is een rechtsgeldige Selbstanzeige nog wel mogelijk.

De cel van Hoeneß.

Al met al zijn de voorwaarden om onder strafrechtelijke vervolging uit te komen, behoorlijk verzwaard. Enerzijds kan de Duitse fiscus hierdoor beduidend meer geld vangen van belastingplichtigen die inkeren, anderzijds kan men zich afvragen of er nog belastingplichtigen zijn te vinden die überhaupt nog willen inkeren in plaats van het risico op strafrechtelijke vervolging op de koop toe te nemen.

Maar uiteindelijk is het doel van de nieuwe wetsbepaling – naast het gunstig stemmen van de publieke opinie – natuurlijk om te bereiken dat belastingplichtigen zich voortaan wel twee keer bedenken voor zij overwegen geld buiten het zich van de fiscus houden. Ook Nederlanders die in Duitsland wonen of daar hun onderneming drijven, doen er goed aan notie te nemen van de nieuwe wet.

Bas Wissing, belastingadviseur bij BDO Accountants & Belastingadviseurs in Arnhem
Adviesgroep Nederland-Duitsland

Meer van Bas Wissing op Duitslandnieuws:

Bekijk de 10 best gelezen artikelen op Duitslandnieuws van afgelopen jaar

Lees de Duitslandnieuws nieuwsbrief »

Blijf op de hoogte van politiek en economisch nieuws uit Duitsland Schrijf je in voor de Duitslandnieuws nieuwsbrief

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: