Notice: Undefined index: schema_def_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 478

Notice: Undefined index: schema_def_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 479

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 542

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 543

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_min in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 727

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_max in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 728
De 13 meest invloedrijke Duitsers binnen Europa - Duitslandnieuws
Ga naar inhoud

De 13 meest invloedrijke Duitsers binnen Europa

Duitse bestuurders in de Europese Unie kom je in het nieuws niet veel tegen, anders dan Duitse politici. Toch zijn er veel Duitsers die in de EU topposities bekleden en achter de schermen veel macht en invloed hebben. Bijvoorbeeld bij de Europese Commissie, het Europese Hof van Justitie of bij de Europese Centrale Bank. Een alfabetisch overzicht van belangrijke Duitsers in Europa.

Uwe Corsepius – secretaris-generaal Raad van de Europese Unie


flickr/ presseurcou

Als secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, waarin de vakministers van de 28 lidstaten overleggen, is Uwe Corsepius een van de belangrijkste spinnen in het Europese web. Corsepius (1960) is betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de ontmoetingen van de vakministers. Ook bereidt hij de eurotoppen voor waaraan de Europese regeringsleiders deelnemen.

Corsepius is van huis uit econoom en werkte jarenlang als ambtenaar op het Bundeskanzleramt. Onder Angela Merkel kreeg hij de leiding over de afdeling Europapolitiek. Tijdens het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie in 2007 speelde Corsepius een belangrijke rol in het voorbereiden van het Verdrag van Lissabon, de basis voor belangrijke hervormingen van de EU. Als Merkels adviseur heeft Corsepius met zijn soms robuuste optreden niet overal vrienden gemaakt, aldus Spiegel Online. “Maar in Brussel heeft hij een goede naam opgebouwd als overtuigd Europeaan.”

Meer over Corsepius bij de Raad van de Europese Unie

Thomas von Danwitz – rechter bij Hof van Justitie EU in Luxemburg


EU-Hof van Justitie

Thomas von Danwitz is sinds 2006 rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Hij schreef als rechter mee aan het vonnis in de rechtszaak over de omstreden Europese richtlijn voor de opslag van telecomgegevens. Het Hof bepaalde in 2014 dat de richtlijn inbreuk maakte op de grondrechten van de burgers.Von Danwitz (1962) maakte naam als rechtswetenschapper. Hij heeft zich gespecialiseerd in publiek en Europees recht. Als professor bekleedde hij leerstoelen aan gerenommeerde universiteiten als de Sorbonne in Parijs en de University of Berkeley in de Verenigde Staten.Hij geldt als een voorvechter van Duits-Franse samenwerking. In 2004 onderscheidde Frankrijk hem met de Nationale Orde van Verdienste.

Meer over Von Danwitz bij het Europees Hof van Justitie

Juliane Kokott – advocaat-generaal Hof van Justitie EU in Luxemburg


EU-Hof van Justitie

Juliane Kokott is een van de 9 advocaten-generaal die de rechters van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg adviseert. Het is haar taak om de rechters met onafhankelijk onderzoek tijdens rechtszaken te ondersteunen. Ze behandelt de meest uiteenlopende zaken: van de bescherming van zeldzame vogelsoorten in Ierland tot discriminatie door verzekeraars en deelname van vliegmaatschappijen aan emissiehandel.

Kokott (1957) studeerde rechten in Bonn en Genève en maakte na haar studie carrière in de wetenschap. Ze doceerde aan de universiteiten van Mannheim, Augsburg en Düsseldorf. Tussen 2000 en 2003 leidde ze het Instituut voor Europees en Internationaal Economisch Recht in St. Gallen, Zwitserland. Zij is aan deze universiteit nog steeds als hoogleraar verbonden.

Meer over Kokott bij het Europees hof van Justitie

Sabine Lautenschläger – Directie Europese Centrale Bank voor bankentoezicht


ECB

“Een internationaal gewaardeerd expert voor monetaire vragen”, zo typeert Spiegel Online Sabine Lautenschläger, directielid van de Europese Centrale Bank (ECB). Lautenschläger (1964) is sinds haar aantreden in januari 2014 de enige vrouw in de directie van de ECB. Ze is verantwoordelijk voor het toezicht op de banken van de eurozone, een belangrijke portefeuille. Daarnaast is zij ook vicevoorzitter van de raad van toezicht van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme.

Lautenschläger maakte carrière bij de Duitse toezichthouder op de financiële markten, BaFin. Vier jaar lang gaf ze leiding aan de BaFin totdat ze in 2011 overstapte naar het bestuur van de Bundesbank. Ook daar hield ze zich bezig met het toezicht op de financiële sector. Volgens Zeit Online staat ze bekend om haar openheid en humor. “Een slecht humeur helpt niet bij het oplossen van problemen”, aldus Lautenschläger in het weekblad.

Meer over Lautenschläger bij de Europese Centrale Bank

Klaus Masuch en Matthias Mors – beslissen over het lot van schuldenaars in Europa


dpa

Klaus Masuch en Matthias Mors zijn de twee Duitse leden van de ‘Trojka’, die toezicht houdt op noodlijdende eurolanden die leningen van de EU ontvangen. De Trojka is een samenwerkingsverband van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. In het geval van Griekenland controleren de drie leden van de Trojka – naast Masuch en Mors is dat de Deen Poul Thomsen – of er wel voldoende hervormingen worden doorgevoerd en alle verplichtingen worden nagekomen. “Thomsen is het alfa-mannetje van de Trojka, aldus een Griekse regeringsvertegenwoordiger in 2012 tegen Spiegel Online. “De beide Duitsers zijn meestal minder direct.”

Mors vertegenwoordigt in de Trojka de Europese Commissie. Spiegel Online karakteriseert hem als een serieuze en strenge technocraat. Hij studeerde Economie in Regensburg en Oxford en heeft ruim 30 jaar ervaring in de Europese diplomatie. Masuch vertegenwoordigt de ECB en geldt als uiterst nauwkeurig. Hij was onder meer werkzaam voor de Bundesbank.

Meer over de Trojka bij europa-nu.nl

Walter Radermacher – directeur Eurostat


dpa

Walter Radermacher (1952) geeft sinds 2008 leiding aan Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie. Eurostat is verantwoordelijk voor de publicatie van cijfers en statistieken die de basis voor veel Europese richtlijnen vormen.

Radermacher studeerde bedrijfseconomie en was na zijn studie eind jaren zeventig een paar jaar werkzaam als wetenschappelijk medewerker van de Universität Münster. In 1978 trad hij in dienst van het Duitse Bureau voor de Statistiek, waar hij tot en met 2008 bleef. In de dertig jaar die hij er werkte, klom hij op tot president van het Statistisches Bundesamt. Uit hoofde van die functie was hij in 2007 en 2008 tevens Bundeswahlleiter. Die bereidt in Duitsland deelstaat-, Bondsdag- en Europese verkiezingen voor en ziet toe op een goed verloop ervan.

Meer over Radermacher bij Eurostat 

Klaus Regling – Topman euronoodfonds ESM


flickr/euro- council- eurozone

Duitsland betaalde tijdens de eurocrisis het meest om noodlijdende eurolanden te redden. Het is daarom niet verwonderlijk dat hetpermanente fonds voor noodlijdende eurolanden ESM door een Duitser wordt geleid. Regling staat sinds 2012 aan het hoofd van het ESM, een organisatie die tot 500 miljard euro kan uitlenen. Ook geeft hij sinds juni 2010 leiding aan het tijdelijke noodfonds EFSF.

Regling (1950) studeerde economie aan de universiteiten van Regensburg en Hamburg. Hij werkte lange tijd bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en het Duitse ministerie van Financiën. Als hooggeplaatste ambtenaar was hij nauw betrokken bij de voorbereidingen voor de vorming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) in 1992. Tussen 2001 en 2008 was hij directeur-generaal voor economie en financiën bij de Europese Commissie. Regling wordt gezien als een van de grootste kenners van de Europese monetaire unie. In Brussel wordt zijn nuchtere en zakelijke aanpak gewaardeerd.

Meer over Regling bij het Europees Stabiliteitsmechanisme

Helga Schmid – adviseur hoge vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken EU


eeas

Eén van de topdiplomaten binnen de Europese dienst voor extern optreden is de Duitse Helga Schmid. De dienst ondersteunt Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Schmid (1960) is plaatsvervangend secretaris-generaal voor politieke vraagstukken. Ze is nauw betrokken bij de onderhandelingen over het omstreden Iraanse nucleaire programma. Schmid bereidt de ontmoetingen voor van de contactgroep die de onderhandelingen voert.

Schmid is sinds 1990 werkzaam als diplomate. Ze begon als woordvoerder op de Duitse ambassade in Washington en was daarna politiek adviseur voor twee ministers van Buitenlandse Zaken: Klaus Kinkel (FDP) en Joschka Fischer (Groenen).

Meer over Schmid bij de Europese dienst voor extern optreden

Martin Selmayr – hoogste ambtenaar onder Juncker in de Europese Commissie


twitter

Martin Selmayr (1970) is het nieuwe hoofd van het kabinet van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Voor zijn aantreden ondersteunde hij Juncker als campagneleider bij diens verkiezingsstrijd. Het idee dat dat de lijstrekkers van de Europese partijen bij de verkiezingen van 2014 moesten strijden om het ambt van Commissievoorzitter is mede van Selmayr afkomstig.

Selmayr vindt dat de Europese Commissie dient te fungeren als Europese regering en niet alleen als toezichthouder van Europese verdragen, zo schrijft Spiegel Online. Collega’s waarderen zijn dossierkennis en werkethos, maar hij geldt soms ook als al te zelfbewust. “Het maakt Selmayr niet uit wie onder hem Commissievoorzitter is”, tekende de nieuwssite op uit de mond van een hoogeplaatste Europese ambtenaar.

De Duitse jurist werkte van 2010 tot juni 2014 als kabinetschef van EU-commissaris van Justitie Viviane Reding. Daarnaast is hij sinds mei 2010 als professor Europees economisch en financieel recht verbonden aan de universiteit van Saarbrücken.

Meer over Selmayr en het kabinet van Juncker

Reinhard Silberberg – Permanent vertegenwoordiger Duitsland bij de EU


PV Dld bij EU

Reinhard Silberberg (1953) is sinds 2014 de permanente vertegenwoordiger van Duitsland in de Europese Unie. De permanente vertegenwoordiging heeft dezelfde functie als een ambassade. Het behartigt de Duitse belangen bij de Europese instanties.

Tussen 1998 en 2005 was Silberberg, een vertrouweling van Schröder, leider van de afdeling Europapolitik in de Bondskanselarij. Hij werkte drieënhalf jaar als staatssecretaris bij het ministerie van Buitenlandse Zaken alvorens hij in 2009 de leiding nam over de Duitse ambassade in Madrid. Silberberg studeerde sociale wetenschappen, filosofie en Romaanse talen en letterkunde. In de jaren tachtig werkte hij als diplomaat in Bangladesh en Guatemala.

Meer over Silberberg bij de permanente vertegenwoordiging in de Europese Unie 

Jens Weidmann – Bestuurslid van de ECB, president van de Bundesbank


Bundesbank

Jens Weidmann heeft als president van de Duitse Bundesbank zitting in de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank. Weidmann (1968) geldt als Europa’s belangrijkste pleitbezorger van stabiele prijzen en een harde euro. Hij is bekend om zijn sceptische houding ten aanzien van de macht van de Europese Centrale Bank. Met zijn opstelling staat hij vaak alleen. In 2012 stemde hij als enige in het 23-koppige ECB-bestuur tegen het OMT-programma, dat de aankoop van staatsobligaties van noodlijdende eurolanden door de ECB mogelijk maakt.

Weidmann studeerde economie aan de universiteit van Bonn. Vanaf 2003 tot 2006 leidde hij het team van analisten die bij de Bundesbank het monetaire beleid onderzochten. Tussen 2006 en 2011 was hij werkzaam als hoofd van de afdeling economie en fiscaal beleid van het Bundeskanzleramt. De jongste Bundesbank-president ooit werd bij diens aantreden in 2011 getypeerd als bekwaam, loyaal en bescheiden. Tegelijkertijd is hij hard en compromisloos als het gaat om het Europese monetaire beleid.

Meer over Weidman bij de Bundesbank

Klaus Welle – Secretaris-generaal Europees Parlement


European Parliament

Klaus Welle is sinds 2009 de secretaris-generaal van het Euopees Parlement en daarmee de hoogste ambtenaar van het EP. Hij ondersteunt de voorzitter van het parlement – zijn landgenoot Martin Schulz – en is verantwoordelijk voor een goed verloop van de parlementaire werkzaamheden.

Welle (1964) is een door de wol geverfde CDU-politicus uit Noordrijn-Westfalen. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Witten/Herdecke. Vanaf 1991 was Welle hoofd van de afdeling Europa en buitenlands beleid binnen de CDU. In 1994 maakte hij de overstap naar Brussel waar hij secretaris-generaal van de Europese christen-democratische partij was en leiding gaf aan het kabinet van de voorzitter van het Europees Parlement.

Meer over Welle bij het Europees Parlement

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Duitslandweb.

Duitslandnieuws over politiek

Lees de Duitslandnieuws nieuwsbrief »

Blijf op de hoogte van politiek en economisch nieuws uit Duitsland Schrijf je in voor de Duitslandnieuws nieuwsbrief

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: