Ga naar inhoud

Hoe Oost-Duitsland er 25 jaar na de val van de Muur economisch bij staat

Na de val van de Muur 25 jaar geleden, was het belangrijkste doel de levensstandaard van Oost-Duitsland op een gelijk niveau te krijgen met het Westen. Daarmee vloeiden miljarden in oostelijke richting, vooral om bijvoorbeeld de infrastructuur op orde te krijgen. Het Economisch Instituut zet een aantal belangrijke economische factoren over Oost-Duitsland op een rij.

Het gemiddelde inkomen per persoon groeide snel in de voormalige DDR. In de video van het Institut der deutschen Wirtschaft Köln  is goed te zien hoe de eerst zeer steile groei later afvlakte en stabiliseerde. Nu is er weer een langzame groei te zien. Gemiddeld heeft een Oost-Duitser 67% te besteden van het doorsnee-inkomen van een ‘Wessi‘.

Ost-trends

Bekijk de economische trends van de afgelopen 25 jaar in Oost-Duitsland.

Hoewel Oost-Duitsland nog altijd achter loopt, ontstaan er wel belangrijke economische clusters. Toerisme aan de Oostzee, micro-elektronica rond Dresden, in Leipzig logistiek, medische techniek in Berlijn en chemie in Saksen-Anhalt. Het draagt er aan bij dat de huishoudboekjes steeds meer solide worden en de werkgelegenheid toeneemt.

Vergrijzing

Problematisch is wel het hoge aantal Oost-Duitsers dat jaarlijks naar het westen verhuist en tegelijkertijd het lage geboortecijfer zorgen dat het spook van de vergrijzing de komende jaren steeds meer werkelijkheid wordt.

Duitslandnieuws over Oost-Duitsland

Lees de Duitslandnieuws nieuwsbrief »

Blijf op de hoogte van politiek en economisch nieuws uit Duitsland Schrijf je in voor de Duitslandnieuws nieuwsbrief

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: