Notice: Undefined index: schema_def_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 478

Notice: Undefined index: schema_def_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 479

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 542

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 543

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_min in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 727

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_max in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 728
Gepensioneerden die wonen in Duitsland moeten extra belasting dokken - Duitslandnieuws
Ga naar inhoud

Gepensioneerden die wonen in Duitsland moeten extra belasting dokken

Zo’n 5.500 gepensioneerde Nederlanders die wonen in Duitsland dreigen hun besteedbaar inkomen fors te zien dalen. Door een nieuw belastingverdrag tussen beide landen moeten ze vanaf volgend jaar belasting afdragen overopgebouwde pensioenpremies in Nederland. De staat komt met deze maatregel omdat het dit geld nu misloopt.

Als het gezamenlijke inkomen uit pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering boven de 15.000 euro ligt, moeten de ‘Duitse’ gepensioneerden straks belasting betalen, schrijft Z24 woensdag.

Daarmee wil de Nederlandse overheid de in ons land opgebouwde pensioenpremies belasten. Bij het opbouwen van het pensioen zijn de premies onbelast; pas bij het uitkeren moet de gepensioneerde over dit ‘uitgestelde inkomen’ belasting betalen.

Maar als de ontvanger in Duitsland is gaan wonen, loopt de staat die belasting mis. Volgens het huidige belastingverdrag met Duitsland uit 1959 moet de gepensioneerde namelijk in de woonstaat belasting afdragen.

Nieuw belastingverdrag

In 1998 sprak de Nederlandse overheid al het voornemen uit om geëmigreerde gepensioneerden in Nederland te belasten. Dat wordt uitgevoerd als met een land een nieuw belastingverdrag wordt gesloten. Dat is nu het geval met Duitsland.

De Nederlanders in Duitsland claimen dat hun besteedbaar inkomen 8 tot 28 procent zal dalen.

Na het zomerreces zullen de Eerste en Tweede Kamer over het verdrag stemmen, dat al is behandeld in het parlement. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het nieuwe verdrag goedgekeurd in de huidige vorm, schrijft het FD.

Tegenargumenten

Dat is ongunstig voor de gepensioneerden in Duitsland. Zij claimen dat hun besteedbaar inkomen 8 tot 28 procent zal dalen. De 5.500 personen ontvangen gemiddeld 50.000 euro aan pensioen en AOW en komen dus ruimschoots boven de grens van 15.000 euro uit.

De gepensioneerden menen dat de bestaande plannen onrechtvaardig zijn. Zo hebben velen een huis gekocht in Duitsland op basis van het inkomen dat ze nu ontvangen. Ook stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat belasting heffen in het woonland de norm is. Volgens de gepensioneerden loopt de Nederlandse staat bovendien geen inkomsten mis, omdat de emigranten geen gebruik meer maken van Nederlandse voorzieningen.

Overgangsregeling

De gepensioneerden zouden het liefst zien dat alle in Duitsland wonende gepensioneerden geen belasting hoeven te betalen in Nederland vanaf 2015. Maar dat lijkt gezien de behandeling van het verdrag in de Tweede Kamer te hoog gegrepen.

Wellicht kan de overgangsregeling, die op voorspraak van het CDA in ingevoerd, iets worden uitgebreid. In die regeling wordt de belastingdruk voor pensioenen boven de 35.000 euro per jaar gedurende zes jaar geleidelijk opgevoerd. Volgens Peter Essers, Eerste Kamerlid voor het CDA, zou de getroffen regeling misschien nog iets vriendelijker kunnen voor de pensionado’s.

Duitslandnieuws over belasting

Lees de Duitslandnieuws nieuwsbrief »

Blijf op de hoogte van politiek en economisch nieuws uit Duitsland Schrijf je in voor de Duitslandnieuws nieuwsbrief

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: