Ga naar inhoud

Duitsland in financiële topvorm en maakt geen nieuwe schulden voor het eerst in 45 jaar

Duitsland hoeft de komende jaren geen nieuwe schulden te maken om de overheidsuitgaven te dekken. Daarmee wordt bevestigd dat het land er uitstekend voor staat. Reeds bestaande obligaties worden opnieuw gefinancierd tegen lage rentes en de binnenlandse consumptie groeit. Toch is er kritiek op de gekozen strategie. Zo zouden investeringen in infrastructuur uitblijven. En is de buitenland-tol voor snelwegen gewoon nodig.

De voorbeeldfunctie van Duitsland in Europa is weer eens bewezen. 45 jaar geleden begon de Duitse regering met het opbouwen van schulden om het land economisch te stimuleren en op te bouwen na de Tweede Wereld oorlog. Nu komt hieraan een einde. Iets wat het kabinet onder leiding van Bundeskanzlerin Angela Merkel en minister van Financiën Wolfgang Schäuble ongelofelijk trots maakt. Het is een duidelijk signaal naar de andere landen in Europa dat gedisciplineerd uitgeven en begroten loont.

wolfgang

Gunstig lenen

Kritiek is er ook van economen zoals Carsten Brzeski, chef-econoom van ING:  “De afgelopen 10 tot 15 jaar zijn veel structurele investeringen zoals in infrastructuur achterwege gebleven. Als je nu nieuwe leningen kunt aangaan met een tienjaarsrente van 1,25% waarom dan dáár niet meer geld insteken.” Toch heeft ook Brzeski veel respect voor de financiële situatie van Duitsland: “Dit is een keuze om duidelijk te maken waarvoor ze staan. Dat zijn solide overheidsfinanciën.” Hij krijgt bijval van Clemens Fuest, voorzitter van het Duitse Centrum voor Europees Economisch Onderzoek: “de zwarte cijfers zijn een sterk symbool. Het laat zien dat nieuwe schulden maken geen automatisme is.”

Geen financiële ramingen voor 2017 en 2018

“Interessant is dat de Duitse regering geen voorspellingen doet voor de komende 2 tot 3 jaar” zegt ING-econoom Carsten Brzeski: “Dat zou je eigen wel verwachten. De uitgaven voor de komende jaren moeten gedekt door een bepaalde stroom van belastinginkomsnten. En die zijn afhankelijk van de economische situatie. We moeten er maar vanuit gaan dat de prognoses kloppen. Eigenlijk staat of valt daarmee je hypothese.” Ook het conflict in de Oekraïne en de zwakke economische situatie in de Zuid-Europese landen zijn belangrijke factoren die negatief kunnen uitwerken in de reëele economie, maar die moeilijk te voorspellen zijn.

PKW-maut

De belangrijkste kritiek van Duitse economen zijn de keuzes in het coalitieakkoord waar het extra geld naartoe gaat dat wél binnen de huidige begroting past. Die zouden te sterk op consumeren en te weinig op toekomst gericht zijn. Fuest: “Wanneer dan zulke hoge belasting-inkomsten binnenkomen dan is het eerlijk gezegd niet te begrijpen dat je een aparte buitenlander-tol moet introduceren om je investeringen op peil te houden.” Het Duitse parlement stemt in november over de begroting voor 2015.

 

 

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: