Ga naar inhoud

Zoover en weeronline.nl nu helemaal in Duitse handen

WebAssets, het moederbedrijf van vakantiebeoordelingssite Zoover, Meteovista en weeronline.nl, komt volledig in Duitse handen. Dat werd vrijdag bekendgemaakt, schrijft Z24. Tomorrow Focus, een investeringsmaatschappij die al een meerderheid van de aandelen bezat, neemt de rest van het bedrijf versneld over.

De Duitse investeringsmaatschappij Tomorrow Focus neemt het Nederlandse WebAssets over, meldt Z24. WebAssets bezit de vakantiebeoordelingssite Zoover, Meteovista en weeronline.nl.

49 procent

Het gaat daarbij om een belang van 49,01 procent. Oorspronkelijk zouden deze aandelen in drie delen worden overgedragen in de jaren 2015 tot en met 2017. Financiële details over de transactie werden niet gegeven. Volgens De Volkskrant betaalden de Duitsers in juli 2012 circa 21 miljoen euro voor een belang van 51 procent.

Zoover en Weeronline zijn veruit de bekendste merken van WebAssets dat werd opgericht door Erwin Rooymans en Bas Rasker. Rasker was nog werkzaam voor Zoover maar zal nu snel bij de vergelijkingssite vertrekken.

Lees de Duitslandnieuws nieuwsbrief »

Blijf op de hoogte van politiek en economisch nieuws uit Duitsland Schrijf je in voor de Duitslandnieuws nieuwsbrief

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: