Ga naar inhoud

Wouter Timmermans: Hoe je een GmbH ‘liquideert’

De Nederlandse advocaat Wouter Timmermans legt uit hoe je een Duitse 'Gesellschaft mit beschränkter Haftung' (GmbH) ontbindt. Een GmbH is vergelijkbaar met de Nederlandse rechtsvorm BV. De ontbinding er van kan meestal pas in gang worden gezet nadat driekwart van de aandeelhouders daar voor hebben gestemd.

Wanneer een vennootschap niet meer rendabel is, kunnen de aandeelhouders besluiten de vennootschap te ontbinden. De uiteindelijke opheffing van de GmbH is aan een bepaalde wettelijke voorschriften, onder andere die uit het Duitse GmbH-Gesetz (Abschnitt 5) onderworpen.

Rechtspersoonlijkheid

De ontbinding van de Duitse GmbH kan onder andere door een aandeelhoudersbesluit in gang worden gezet. In de regel is hiervoor een driekwart meerderheid van de uitgebrachte stemmen voldoende, tenzij de statuten anders bepalen. Nadat een rechtsgeldig besluit tot ontbinding genomen is, blijft de GmbH haar rechtspersoonlijkheid eerst behouden. Zij kan dus volop aan het rechtsverkeer deelnemen en bijvoorbeeld een juridische procedure opstarten. Naar buiten toe dient de GmbH kenbaar te maken dat zij zich in haar fase van beëindiging bevindt. Dit gebeurt door de woorden ‘i.L.’ (afkorting voor: in Liquidation) achter de benaming ‘GmbH’ te plaatsen.

Liquidator

De ontbinding van de GmbH dient vervolgens in notariële vorm in het Duitse Handelsregister (van het Registergericht) te worden geregistreerd. Daarnaast dient daarin de zogenaamde Liquidator te worden aangemeld. Dit is als het ware de vereffenaar van het vermogen van de vennootschap. In de regel zal een bestuurder automatisch de Liquidator zijn.

Het is de taak van de Liquidator om de lopende zaken te beëindigen, er voor zorg te dragen dat de vennootschap haar lopende verplichtingen nakomt, haar vorderingen te innen en het vennootschapsvermogen in geld om te zetten. Kortom, hij dient het vermogen van de GmbH i.L te vereffenen. Daarnaast is hij bevoegd de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Crediteuren

Een wezenlijke verplichting van de Liquidator is om de ontbinding openbaar te maken door deze in ieder geval in de elektronische Bundesanzeiger te publiceren zodat de crediteuren van de GmbH i.L. zich kunnen melden. Dit wordt de zogenaamde Gläubigeraufruf genoemd. Ter bescherming van de crediteuren mag vervolgens het vermogen van de GmbH i.L. pas na afloop van het Sperrjahr (1 jaar) worden uitgekeerd. De vorderingen van de crediteuren krijgen daarbij voorrang. Daarna kan er pas aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Afwikkeling

Indien geen verdere afwikkelingsmaatregelen meer getroffen dienen te worden, is de ontbinding vervolgens beëindigd en dient de Liquidator deze in het Handelsregister aan te melden. De vennootschap houdt op te bestaan op het moment dat de beëindiging van de ontbindingsprocedure, en ook de opheffing van de vennootschap in het Handelsregister geregistreerd zijn.

Advocaat Wouter Timmermans behartigt vanuit zijn kantoor in Berlijn de juridische belangen van Duitse ondernemers met handelsbetrekkingen in Nederland, en van Nederlandse ondernemers actief in Duitsland.

Meer van Wouter Timmermans:

Lees de Duitslandnieuws nieuwsbrief »

Blijf op de hoogte van politiek en economisch nieuws uit Duitsland
Schrijf je in voor de Duitslandnieuws nieuwsbrief

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: