Ga naar inhoud

Bas Wissing: Toch hypotheekrenteaftrek voor Nederlandse grensarbeiders

Door het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland kunnen Nederlandse grensarbeiders die in Duitsland werken profiteren van hypotheekrenteaftrek. Belastingadviseur Bas Wissing legt het nieuwe verdrag uit aan de hand van een voorbeeld. "Een stimulans om als werkeloze ook over de grens naar werk te zoeken."

Met name in de grensstreek wonen tal van Nederlanders die een baan in Duitsland hebben. Als zij – zoals de meeste Nederlanders –  hun huis hebben gefinancierd met een hypotheek, profiteren ze niet van de hypotheekrenteaftrek. De mensen die aan de andere kant van de grens wonen mogen deze aftrekpost wel opvoeren in hun Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar dit leidt niet tot een teruggaaf. Zij betalen hun belasting immers via hun loon in Duitsland.

In Duitsland hebben zij evenmin recht op een teruggaaf, want – zoals bijna alle Europese landen – kent Duitsland geen hypotheekrenteaftrek. Hierdoor kan het voorkomen dat een grensarbeider beduidend meer belasting moet betalen dan wanneer hij in Nederland zou werken.

Voorbeeld Wim

Voorbeeld: Wim van Dijk woont in een koopwoning in ’s-Heerenberg. Per jaar betaalt hij 16.000 euro hypotheekrente. Elke dag rijdt Wim op en neer naar het Duitse Emmerich, 7 kilometer verderop. Daar werkt hij voor de firma Müller GmbH. Hij verdient daar 85.000 euro bruto per jaar. In Duitsland betaalt hij jaarlijks 27.060 euro aan belasting en premies. Als Wim dezelfde dienstbetrekking in Nederland zou hebben uitgeoefend, zou hij ‘slechts’ 19.200 aan belasting en premies zijn verschuldigd; een verschil van maar liefst 7.860 euro per jaar.

Compensatie

Om dit financiële nadeel op te heffen, is in het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland een compensatieregeling opgenomen. Dit verdrag zou per 1 januari 2014 ingaan, maar deze datum is eind vorig jaar met een jaar uitgesteld.

De compensatie wordt uitbetaald door de Nederlandse fiscus. Het bedrag wordt berekend met de volgende formule:

  • De belasting en premies voor de volksverzekeringen die de in Nederland woonachtige grensarbeider in Nederland betaalt (meestal 0).
  • + de belasting en eventueel vergelijkbare premies voor de sociale zekerheid die hij in Duitsland betaalt.
  • -/- het bedrag dat hij in Nederland aan belasting en premie volksverzekeringen zou betalen als de in Duitsland belaste inkomsten uit werk in Nederland belastbaar zouden zijn.

Of, simpel gezegd, de compensatie is gelijk aan de daadwerkelijk betaalde Duitse belasting en premies, verminderd met de belasting en premies die verschuldigd zouden zijn als het inkomen in Nederland zou zijn verdiend. Duitse premies tellen alleen mee indien en voor zover deze vergelijkbaar zijn met de premies die in Nederland zouden zijn verschuldigd.

In het geval van Wim van Dijk houdt de compensatieregeling in dat de Nederlandse fiscus hem ieder jaar een restitutie verleent van 7.860 euro (ervan uitgaande dat de gebruikte getallen niet wijzigen).

Op de compensatie kan een beroep worden gedaan in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Vervolgens berekent de Belastingdienst de compensatie zelf.

Geen pensioen

Pensioenen afkomstig uit Duitsland kwalificeren niet voor de nieuwe compensatieregeling. Nederlanders met een onderneming in Duitsland profiteren evenmin van de regeling. De regeling geldt wel voor directeursbeloningen van een (eigen) GmbH of AG.

Goed nieuws dus voor huidige grensarbeiders en een stimulans voor Nederlandse werkelozen om eens over de oostgrens te kijken. ‘We’ kunnen het blijkbaar wel degelijker leuker maken… Nu maar hopen dat de inwerkingtreding van het nieuwe belastingverdrag niet weer wordt uitgesteld.

Bas Wissing, belastingadviseur bij BDO Accountants & Belastingadviseurs in Arnhem
Adviesgroep Nederland-Duitsland

Meer experts op Duitslandnieuws:

Blijf op de hoogte van politiek en economisch nieuws uit Duitsland
Schrijf je in voor de Duitslandniews nieuwsbrief

Lees de Duitslandnieuws nieuwsbrief »

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: