Ga naar inhoud

Geheim ‘alles of nietsplan’ van de SPD om Merkel te overleven

De grootste angst van de SPD is om net als de vorige keer in 2009 en de FDP in 2013 weggevaagd te worden na een coalitie met Angela Merkel. Om niet te worden verslonden door de bondskanselier legt de partij zichzelf zeer ambitieuze doelen op. De Energiewende, het pensioenstelsel, het minimumloon en nog veel meer dossiers moeten slagen. Het is alles of niets.

De SPD heeft zich binnen de grote coalitie een strak programma opgelegd. Alleen al in de eerste 100 dagen van de regering onder bondskanselier Angela Merkel willen de sociaaldemocraten uitpakken met belangrijke onderwerpen vanuit de ministeries waar een eigen minister zit. Dat blijkt uit een 27-pagina’s dik concept, waarin de partij de eigen voornemens voor deze regeerperiode in heeft opgetekend.

Daarbij horen voornemens zoals de hervorming van de Energiewende, het pensioenstelsel, het vrouwenquotum en het minimumloon. Voor de zomer moeten deze plannen op de rit zijn gezet.

Hervorming Energiewende

Vice-bondskanselier en minister van Economische Zaken Sigmar Gabriel wil de hervorming van de Energiewende al in 2 maanden na de ondertekening van het coalitieverdrag in gang zetten, zo blijkt uit het document waar Die Welt de hand op heeft weten te leggen. Op 9 april buigt de ministerraad zich over de wetsvoorstellen. In mei en juni moet het dan door de Bondsdag worden geloodst. Op 11 juli zou de Bondsraad (Duitse Eerste Kamer) de nieuwe wet moeten ondertekenen. De hervormingen kunnen dan op 1 augustus van start.

Het tijdspad is voor de SPD ambitieus, vooral voor SPD-leider Gabriel. Meer dan 20 voornemens staan op zijn lijstje. En hij is bereid om zelf er op afgerekend te worden. Bij geen ander ministerie staat er zo’n concreet tijdschema op papier.

En Gabriel gaat daarbij veel verder dan de traditionele opdrachten waarmee het ministerie van Economische Zaken is opgezadeld. Zo wil hij in maart een ‘ronde tafel’ met vertegenwoordigers uit de culturele en creatieve sector om hun inbreng te stimuleren. Iets wat zijn voorgangers nooit deden.

Minimumloon

Ook de minister van werkgelegenheid Andrea Nahles heeft een lange to-do-list. Nog voor het zomerreces moet de ministerraad aan de slag met het minimumloon. Het pensioenstelsel staat al op de rit.

Als een ‘ministerie-overstijgend’ initiatief smeden de sociaaldemocratische ministers een ‘alliantie voor vakmensen’. Daarbij moet de ‘integratie in werk’ worden gestimuleerd. Het moet makkelijker worden voor goed gekwalificeerde buitenlanders om werk in Duitsland te vinden. Nahles wil het plan in juni door het kabinet loodsen, waarna ze wil dat ministers, belangrijke vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, vakbonden en deelstaten zich er aan zouden moeten committeren.

Rem op de huurprijzen

Ook een andere verkiezingsbelofte willen de sociaaldemocraten snel inlossen. De rem op de stijgende huurprijzen moet voor de zomer worden ingevoerd. Minister Barbara Hendricks (SPD) van Woningbouw wil een ‘offensief voor nieuwbouw’ invoeren. In het voorjaar wil ze om tafel met deelstaten, gemeenten en andere relevante spelers binnen de branche.

Anders dan de FDP tijdens het vorige kabinet Merkel wil de SPD zich niet laten aftroeven door de CDU als het gaat om buitenlandpolitiek. Minister Frank-Walter Steinmeier heeft 20 punten op zijn agenda gezet. Hij wil zichzelf in het buitenland nadrukkelijk presenteren.

Niet laten opslokken door CDU

Het conceptplan laat vooral zien hoe de sociaaldemocraten zich niet door Merkel de kaas van het brood willen laten eten zoals tijdens het eerste kabinet Merkel toen de partij een flinke nederlaag leed bij de verkiezingen. Belangrijk voor de ‘Genossen’ is om niet alleen hun pannen daadwerkelijk uit te voeren, maar om ze ook duidelijk als eigen succes te verkopen aan de kiezers.

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: