Ga naar inhoud

‘Nederlandse groentetelers moeten beter samenwerken bij export naar Duitsland’

Nederlandse groentetelers hebben goede kansen op de Duitse markt. Dat schrijft ABN Amro in een donderdag verschenen rapport. Waar in andere landen de markt verzadigd lijkt te zijn, zouden in Duitsland wel veel kansen zijn om te groeien. Maar dan moeten de telers en de handelaren wel beter samenwerken.

De Nederlandse telers en handelaren moeten opboksen tegen een verzadigde West-Europese markt. Volgens de onderzoekers van ABN Amro kan de Nederlandse export voorkomen dat er enkel nog op prijs kan worden geconcurreerd door zich meer te onderscheiden met bijzondere producten of diensten. “Het bieden van een goede prijs is niet meer genoeg”, aldus de bank. “Het gaat erom het verschil te maken door Nederlandse producten in de Europese etalage te zetten als het lekkerste en meest verse alternatief.” Ook moet de Nederlandse keten beter zorgen voor een ‘verticale samenwerking’.

Nederland valt te weinig op

Duitsland is de grootste markt voor Nederlandse groenten uit de kas, maar daar vallen ze nog onvoldoende op volgens de bank. Die conclusie sluit aan bij een onderzoek dat de Nederlandse ambassade in september van dit jaar presenteerde. De onderzoekers stelden dat ‘Made in Holland’ totaal onbekend is in Duitsland en dat Nederlandse producenten zich te weinig als ‘Nederlands’ presenteren. “De Nederlandse groenteketen kan haar producten uit de anonimiteit halen met een krachtige boodschap die aansluit op de belangrijkste koopmotieven van de Duitse consument”, aldus ABN Amro.

Duitse smaak

Waar de Nederlandse telers vooral op moeten letten is de smaakvoorkeur van de Duitsers, zegt de bank. Uit het rapport blijkt dat het uiterlijk voor driekwart en smaak voor meer dan de helft van de Duitsers de doorslag geeft om het product te kopen. Ook heeft twee derde van de Duitse consumenten behoefte aan informatie over versheid van het product. Volgens ABN Amro ligt juist hier een kans voor Nederland, vanwege het uitstekende logistieke netwerk en infrastructuur. Wat dan helpt is om de datum en plaats van de oogst op het product te vermelden. “Met als logische volgende stap dat versheid de verkoopprijs bepaalt.”

De Nederlandse versketen zou volgens bank het vizier meer kunnen richten op service-supermarkten in Duitsland. “Dat kunnen ze doen door de kwaliteitsproducten die Nederlandse telers leveren met een herkenbare boodschap in de markt te zetten. Daarmee kan het marktaandeel ten opzichte van concurrerende landen vergroot worden.” Wel pleit de bank er voor dat daarmee de huidige goede positie bij discountersupermarkten en de export naar Oost-Europa niet uit het oog mag worden verloren.

Verticale samenwerking

ABN Amro stelt dat bij al deze ontwikkelingen de keten beter moet samenwerken, een verticale samenwerking. Dan worden bewuste keuzes gemaakt voor specifieke afnemers, markten en producten, steeds vaker op basis van vaste prijsafspraken. De beperking van de keuzevrijheid wordt gecompenseerd door een stabieler rendement.

Voor vraaggerichte productie is een keten nodig met flexibiliteit op het gebied van volume en productkwaliteit”, zegt Bernd Feenstra, sectormanager Plantaardige Sectoren van ABN Amro. “De omschakeling naar nieuwe ketenmodellen vraagt ondernemerschap van kwekers en managementkwaliteiten van de handelaar. Dit begint met de vraag in welke keten je zit om vervolgens een bewuste keuze te maken voor consolidatie, specialisatie, ketensamenwerking of een overstap naar een andere keten.”

Lees ook op Duitslandnieuws:

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: