Ga naar inhoud

ADAC-voorzitter Peter Meyer: ’tol voor buitenlandse automobilisten dom idee’

Een tol voor buitenlandse automobilisten is een dom idee, stelt ADAC-voorzitter Peter Meyer tegenover Duitslandnieuws. Een tolsysteem levert volgens ADAC-voorzitter Peter Meyer zoveel administratieve kosten op dat er netto voor de wegen uiteindelijk weinig overblijft. Bovendien is het een dubbele belasting volgens Meyer. "Buitenlanders betalen al door hier te tanken."

Duitsland heeft een probleem. Het ooit zo superieure wegennet takelt steeds verder af. Politiek en bedrijfsleven zijn het erover eens dat dit proces moet worden gestopt, koste wat kost. De grote vraag is alleen de financiering. Een deel van de oplossing zoekt de nieuwe regering van Angela Merkel in de invoering van een vignet van vermoedelijk €100 voor alle Duitse snelwegen. Een ‘dom idee’, zo vindt automobielclub ADAC-voorzitter Peter Meyer in een vraaggesprek met Duitslandnieuws. ADAC hoort met 18,9 miljoen leden en €1 miljard omzet tot de machtigste verenigingen van Duitsland hoort.

De Duitse wegen brokkelen af, hoe moet het tij gekeerd worden?

Duitsland heeft de afgelopen jaren verzuimd zijn ooit fantastische wegennet op peil te houden. Dat vertaalt zich nu in een twee tot drie keer zo hoge rekening. Als je alleen naar de grote snelwegen kijkt dan moet in plaats van nu €5 miljard, in de toekomst €7,5 miljard per jaar worden uitgegeven. Het gaat dan zowel om achterstallig onderhoud aan wegen en bruggen, als om het verbreden van afritten waar altijd files staan. Bij de kleinere wegen is de situatie nog dramatischer. Daar zou het budget van tot nu toe iets minder dan €5 miljard moeten worden verhoogd naar €8 miljard.

Extra investeringen zijn noodzaak, de CSU zoekt de oplossing in een vignet die buitenlanders belast. Een goed idee?

Nee, we hebben geen enkele behoefte aan een dergelijke tol, ook niet voor buitenlanders. Automobilisten betalen de staat jaarlijks €53 miljard aan belastingen. Daarvan wordt slechts €19 miljard besteed aan de infrastructuur. Aan geld is dus geen gebrek. Waar het aan ontbreekt is politieke wil om de problemen echt aan te pakken. Een tolsysteem voor snelwegen leidt alleen maar tot meer chaos op kleinere wegen doordat mensen daarnaar uitwijken. En tenslotte levert een autovignet netto weinig op als je alle kosten meeneemt die er komen kijken bij de invoering en controle van het systeem.

Duitsland kent al een kilometerheffing voor vrachtauto’s. Die wordt nu uitgebreid van alleen de snelwegen naar ook kleinere wegen. Wat verwacht u hiervan?

De kilometerheffing voor vrachtwagens levert dit jaar ongeveer €4,5 miljard op. Als dit geld, zoals beloofd, naar de verkeersinfrastructuur was gegaan dan hadden we nu niet zulke grote problemen. Maar helaas zijn de uitgaven voor infrastructuur steeds verder gekort, terwijl de opbrengsten uit de tol toenamen. Per saldo heeft het dus niks opgeleverd voor het wegennet. Laten we hopen dat dit bij de verbreding van de heffing wel het geval is.

In welke regio’s zijn de grootste problemen?

Het gaat bij de snelwegen vooral om West-Duitsland. In het oosten van de republiek zijn de snelwegen over het algemeen beter omdat ze nieuwer zijn. Bij kleinere wegen is de situatie overal slecht.

Voor Nederlanders zijn goede Duitse wegen-, water- en spoorverbindingen van groot belang. Logisch toch dat ze voor het gebruik ervan moeten betalen?

Ja natuurlijk moeten buitenlandse automobilisten een deel van de kosten dragen, maar dat doen ze allang. Iedereen die in Duitsland tankt, betaalt accijns. De prijs van een liter diesel bestaat voor de helft uit accijns. Bij benzine is het zelfs 60%. Wat we zouden moeten doen is een vast deel van de opbrengst uit benzineaccijnzen oormerken voor de infrastructuur.

Oostenrijks vignet
Oostenrijks vignet
Zwitsers vignet
Zwitsers vignet 2014

In Europa zijn steeds meer landen met tolwegen of een vignettensysteem. Zou een beetje meer Europese coördinatie niet op zijn plaats zijn?

Voor landen als Oostenrijk, Tsjechië of Italië kan ik me best voorstellen dat een autovignet nut heeft. In Oostenrijk is het aandeel buitenlandse automobilisten bijvoorbeeld zes maal zo hoog dan in Duitsland. Bovendien hebben ze te maken met dure investeringen zoals lange tunnels en bruggen. In Italië zijn de wegen grotendeels gebouwd door private investeerders, wat tolwegen ook rechtvaardigt. Hetzelfde geldt voor Tsjechië dat zijn hele infrastructuur opnieuw moest opbouwen na de val van het ijzeren gordijn. In Duitsland geldt dat allemaal niet. Hier betalen de mensen via de belastingen voor de wegen. Een vignet zou een dubbele belasting betekenen.

Foto: ADAC

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: