Ga naar inhoud

Nog 2,5 week onderhandelen over Duitse coalitie: de compromissen en breekpunten

Nog iets meer dan een maand, dan moet Angela Merkel voor de derde maal als bondskanselier gekozen worden. Voor het dinsdag 17 december is, moet er nog veel gebeuren voordat CDU, CSU en SPD hun handtekening onder een akkoord zullen zetten. Maandag worden de eerste knopen doorgehakt. Duitslandnieuws zet de compromissen en breekpunten op een rij.

Als de Duitse Bondsdag op 17 december over een derde ambtstermijn voor Angela Merkel wil stemmen, dan moeten de onderhandelingen tussen CDU/CSU en SPD voor donderdag 28 november afgesloten zijn. Die dag nadert met rasse schreden en hoewel er na drie weken onderhandelen al overeenkomsten zijn over de basisprincipes, kunnen de partijen het nog lang niet overal over eens worden. Het Duitse bedrijfsleven is bang dat de ‘nieuwe regering’ te veel geld gaat uitgeven. Duitslandnieuws houdt de stand bij. Waar zijn de compromissen dichtbij, en waar staan de partijen nog frontaal tegenover elkaar?

Deze compromissen komen er:

Postenverdeling

 • Officieel wordt er nog niet over de poppetjes gepraat. Maar er zou al wel met potlood zijn opgeschreven dat SPD-partijvoorzitter en oud-milieuminister Sigmar Gabriel vice-kanselier onder Merkel wordt. Officieel geen politieke functie, maar een belangrijk signaal voor de SPD. Bij de verdelingen van de ministeries moet er ‘gespiegeld’ worden. Als bijvoorbeeld de SPD de ministeries voor Buitenlandse Zaken en Defensie krijgt, dan moet CDU/CSU Binnenlandse Zaken en Justitie krijgen.

Huurmarkt

 • Er komt een rem op de verhoging van de huurprijs wanneer een woning nieuwe huurders krijgt. De zogenaamde ‘Mietpreisbremse‘ zou veel betekenen in de grote steden als Berlijn en Hamburg waar de laatste jaren huurprijzen een paar keer over de kop gingen. Waarschijnlijk mogen deelstaten zelf gaan bepalen hoe hoog de maximale stijging – bijvoorbeeld 10% – wordt.

Energiewende

 • De Energiewende mag niet duurder worden, daar zijn alle partijen het wel over eens omdat er vanuit het hele land over geklaagd wordt over de hard stijgende stroomprijzen. De kortingen voor de industrie verdwijnen, de windparken op zee moeten groter, en de ’terugleververgoeding voor elektriciteit (EEG) moet worden hervormd. Dat wordt het eerste grote project voor de nieuwe regering, zo stelde Merkel afgelopen week. Die Grünen zijn woedend en vinden dat de Energiewende de nek om wordt gedraaid.

Gelijke behandeling mannen en vrouwen

 • Er moet een einde komen aan de ongelijke salarissen voor mannen en vrouwen. Alle partijen willen snel af van deze discriminatie door bedrijven te verplichten een gelijk salaris voor iedereen aan te bieden.

Europolitiek

 • Al voor de verkiezingen steunde de SPD de eurokoers van Angela Merkel (CDU). Op de SPD-eis voor belasting op transacties binnen de financiële sector (financial transaction tax, FTT) heeft Merkel al eens positief gereageerd. Er is nog geen akkoord rond de manier waarop failliete banken gered moeten worden.

Werkgelegenheid

 • Alle partijen willen misbruik van uitzendkrachten en flexwerkers uitbannen (‘gelijk loon voor hetzelfde werk’). De SPD wil graag de inspraak van medezeggenschapsraden versterken.

Deutsche Bahn

 • De Duitse spoorwegen (Deutsche Bahn) mogen niet naar de beurs.

Leger

 • De reorganisatie van het Duitse leger gaat door. De plannen lagen er al uit het vorige kabinet. Dit betekent minder mankrachten en minder bases.

Schaliegas

 • De winning van schaliegas gaat vooralsnog niet door. ‘Drinkwater en volksgezondheid hebben absolute voorrang’.

De breekpunten:

Homorechten

 • De SPD is voor, en ook binnen de CDU gaan verschillende stemmen op om de rechten voor homo’s te versterken. Maar de CSU en delen van de CDU-achterban liggen dwars. Van een homohuwelijk is nog geen sprake, en ook een belastingtechnische gelijkstelling voor homostellen aan getrouwde heteroparen ligt gevoelig. Alle partijen konden het vrijdag wel eens worden over een weinig concrete formulering waar werd gesteld dat ‘bestaande discriminaties van homo’s moeten worden afgeschafd’. Maar of dit de eerste stappen zijn richting de mogelijkheid voor homostellen om kinderen te adopteren, of zelfs een homohuwelijk is nog volledig open.

Minimumloon

 • De SPD wil een landelijk wettelijk minimumloon van 8,50 euro. CDU/CSU wil dat er afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers die per regio en branche kunnen verschillen. Hoewel er in eerste instantie toenadering was rond dit thema, lijken de partijen vooralsnog niet tot een akkoord te komen.

Armoede onder ouderen

 • CDU/CSU en SPD willen een minimumpensioen van 850 euro voor mensen met een laag inkomen, maar hebben daarvoor hun eigen voorwaarden. Zo willen de christendemocraten een hoger pensioen voor moeders die voor 1992 kinderen kregen. Daartegen stelt de SPD dat mensen die al veel dienstjaren hebben gemaakt op hun 63ste met pensioen kunnen zonder dat ze daarmee gekort worden. Beide plannen kosten veel geld.

Toeslag kinderopvang

 • Een toeslag voor kinderen die niet naar een door de staat gefinancierde opvang gaan, is vooral een harde eis van de CSU. Maar in tegenstelling tot wat CDU beloofde, willen de Zuid-Duitse christendemcraten niet dat deze vergoeding omhoog gaat.De SPD wil de toeslag juist afschaffen en wil het geld steken in uitbreiding van kinderopvang.

Rekeningrijden/tol voor automobilisten

 • CDU en CSU zijn het intern oneens over het door de Zuid-Duitse christendemocraten geeiste ‘tol voor buitenlandse mobilisten‘. De CDU zoekt naar een voor iedereen aanvaardbaar compromis, maar ziet niets in een aparte belasting voor buitenlanders omdat dit volgens de partij in strijd is met de Europese wetgeving. SPD is tegen elke vorm van rekeningrijden of een tolvignet voor automobilisten.

Belastingen

 • Bij de SPD was het verhogen van de belasting voor topinkomens van 42 naar 49% een verkiezingsthema. CDU/CSU sluiten die verhoging uit en wil hogere tarieven bij loonsverhogingen (de zogenaamde ‘koude progressie’) stoppen. Sigmar Gabriel vindt dat de onderhandelingen op dit punt niet mogen mislukken.

Gezondheidspolitiek

 • De christendemocraten willen aan het huidige systeem vasthouden dat bij kostenstijgingen de werkgever beschermt en werknemers belast. De SPD wil een ‘burgerverzekering’ waar iedereen aan meebetaalt.

Dubbel paspoort

 • De SPD wil een dubbel paspoort toestaan. CDU/CSU was tot nu toe tegen, maar CSU-leider Seehofer komt daar nu op terug. Hij vindt dat bijvoorbeeld in Duitsland geboren Turken tussen hun 18e en 23ste een nationaliteit moeten kiezen. Asielzoekers zouden die keuze hun hele leven moeten hebben.
Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: