Ga naar inhoud

Bedrijfsleven vreest: moeten wij jullie mooie verkiezingsbeloftes betalen?

Minimumloon, pensioenen, Energiewende; bij het smeden van de Grote Coalitie hebben CDU/CSU en SPD dure plannen. De partijen willen tenslotte vasthouden aan wat ze de kiezer voor 22 september beloofden. Het bedrijfsleven reageert ontzet en vreest aan het einde de rekening te moeten betalen.

Na een goed feest is het lastig wakker worden. Bij de coalitie-onderhandelingen gaat het precies andersom. CDU/CSU en SPD zijn nog niet eens getrouwd, maar binnen het bedrijfsleven steekt een katerstemming de kop op. Wanneer een minimumpensioen, een algemeen minimumloon, een strengere Energiewende betere arbeidsomstandigheden voor flexwerkers en een maximale stijging van de huurprijzen er komen, dan draait het bedrijfsleven op voor de kosten.

Kost geld

CDU/CSU en SPD hebben voor de verkiezingen mooie beloftes gedaan aan de kiezer. Om niet nu al gezichtsverlies te lijden willen de partijen al hun stokpaardjes doordrijven. En dat kost geld. Had Angela Merkel voor de verkiezingen de SPD niet verweten dat de partij onverantwoordelijk met geld zou smijten?

Nu lijkt het er op dat Merkel samen met de SPD flink veel geld wil uitgeven, vreest ook Martin Wansleben, directeur van de Duitse kamer van koophandel (DIHK) in Handelsblatt. “De Grote Coalitie moet niet de Coalitie van Grote Uitgaven worden. Bij het horen van deze wensenlijstjes zie ik een berg van regulering en bureaucratie op ons afkomen.” CDU en CSU willen onder geen beding belastingverhogingen, waarop de SPD steevast tegenwerpt; maar hoe willen jullie je beloftes dan betalen?

Kritiek

Enkele onderwerpen die nu op tafel liggen, vrezen de ondernemers het meeste:

 • Huurmarkt: CDU/CSU en SPD willen een maximum instellen waarmee de huur mag stijgen bij de komst van een nieuwe huurder.
  Kritiek: Een radicale ingreep in de markt die investeerders zal afschrikken.
 • Energiewende: Het Duitse bedrijfsleven zal in de toekomst veel meer moeten meebetalen aan groene stroom. Hun korting die in  2014 zo’n 6,7 miljard euro waard kunnen zijn, zullen worden gekort of zelfs afgeschaft.
  Kritiek: Veel bedrijven kunnen zo’n kostenstijging niet aan, dit gaat arbeidsplaatsen kosten.
 • Pensioenen: De gesprekspartners willen dat moeders die voor 1992 een kind kregen recht krijgen op een hoger pensioen. Kosten; 6,5 miljard euro per jaar. Bovendien moeten alle ouderen een minimumpensioen krijgen van 850 euro per maand.
  Kritiek: De overheidsuitgaven stijgen enorm. 
 • Minimumloon: De SPD heeft van een minimumuurloon van 8,50 euro een harde eis gemaakt. De CDU lijkt het ondanks grote protesten te slikken.
  Kritiek: Dit gaat veel arbeidsplaatsen kosten.
 • Flexwerk: Arbeidskrachten uit Oost-Europa werken voor hongerloontjes in slachthuizen, in de bouw of in de pakettendienst. Hun arbeidsomstandigheden moeten beter beschermd worden, vinden de partijen. CDU wil dat medezeggenschapsraden in de toekomst ook geïnformeerd worden over de flexwerkers, de SPD gaat verder en wil ze ook een stemrecht geven. Verder moet de ondernemer verantwoordelijk worden gesteld als de onderaannemer de flexwerkers te weinig betaalt.
  Kritiek: Veel te complex. 
Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: