Ga naar inhoud

Binnenvaart heeft dit jaar last van hoog water, stakingen en bezuinigingen

Het hoge water in Zuid-Duitsland afgelopen juni, stakende sluiswachters in België en Duitsland en dreigende bezuinigingen op de bedieningstijden van de sluizen in Nederland. Het jaar 2013 lijkt de binnenvaartschippers niet goed gezind.

Het hoge water in juni heeft de binnenscheepsvaart in Duitsland geen goed gedaan, meldt het Statistisches Bundesamt (Destatis) uit Wiesbaden vandaag. Toch nam het goederentransport in de eerste helft van 2013 licht toe. In totaal werd er over de Duitse rivieren en kanalen 111,5 miljoen ton vervoerd. Dat is 1,4 miljoen ton meer dan vorig jaar.

Hoog water

Het hoge water langs de Elbe heeft de binnenvaartschippers parten gespeeld, vertelt een onderzoeker van Destatis aan persbureau DPA. Daar bovenop kwam ook nog de staking van Duitse sluiswachters in juli en augustus vanwege een geplande reorganisatie. Die tegenslag wordt pas zichtbaar bij de cijfers van de tweede helft van 2013, maar zullen zeker van invloed zijn aldus de onderzoeker.

Verder loopt de trend van de binnenvaart gelijk op met conjuncturele loop van de economie. De Duitse schippers vervoeren vooral bulkgoederen voor de bouw en de staalindustrie.

Staking

Nederlandse schippers hadden over het algemeen minder last van het hoge water in juni, vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Schuttevaer. “Op de Elbe varen nu eenmaal minder Nederlandse schepen.” Op de Rijn waar wel veel Nederlandse schepen varen was er ook hoog water, maar had de binnenvaart minder last van de waterstand. De staking van Belgische en Duitse sluiswachters raakte de Nederlandse schippers wel. Op 20 augustus drongen de BBU, CBRB, de EVO en Koninklijke Schuttevaer in een brief aan minister Schultz van Haegen van verkeer aan om internationaal druk uit te oefenen op haar Duitse collega Ramsauer.

Omdat bijna de helft van de vloot in noordwest Europa onder Nederlandse vlag vaart, was de zorg voor deze organisaties groot. Veel ondernemers leden deze zomer 1500 tot 2000 euro verlies per schip per dag als gevolg van de stakingen. Eind augustus stopten de sluiswachters met hun stakingen.

Bediening sluizen

Ook in eigen land dreigen sluizen niet meer altijd bediend te worden. Dat komt door een voorgenomen bezuiniging van het ministerie van Infrastructuur. “Dat er bezuinigd moet worden is duidelijk”, stelt beleidsadviseur Laurie d’Hont van EVO, een ondernemersvereniging voor logistieke belangen.  “Maar zo wordt het bedrijfsleven vervolgens met hogere kosten opgezadeld. Het is alsof een boer die zijn akker heeft ingezaaid, besluit om tijdens de droogte even niet te sproeien, om zo te bezuinigen. Niet erg logisch.” Vooralsnog heeft het ministerie geen gehoor gegeven aan de protesten vanuit het bedrijfsleven.

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: