Notice: Undefined index: schema_def_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 478

Notice: Undefined index: schema_def_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 479

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_org_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 542

Notice: Undefined index: schema_def_event_fund_person_id in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 543

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_min in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 727

Notice: Undefined index: schema_def_review_rating_max in /home/customer/www/test.duitslandnieuws.nl/public_html/wp-content/plugins/wpsso/lib/abstract/wp-meta.php on line 728
Pas eind dit jaar duidelijkheid over sluiting Consulaat-Generaal München - Duitslandnieuws
Ga naar inhoud

Pas eind dit jaar duidelijkheid over sluiting Consulaat-Generaal München

Tot eind 2013 komt er geen duidelijkheid over de sluiting van het Consulaat-Generaal in München, dat blijkt uit antwoorden die minister Frans Timmermans gisteren gaf op Kamervragen. De sluiting staat vast, maar of er een alternatief komt zoals een NBSO, een honorair-consul of dat alle taken uit München verdwijnen wordt nog onderzocht.

Tweede Kamerleden van diverse partijen toonden zich zeer bezorgd over het voornemen van het ministerie van Buitenlandse Zaken om om diverse posten te sluiten, waaronder Milaan, Chicago, Antwerpen en München. Timmermans kreeg meer dan honderd vragen op zijn bord en gaf gisteren antwoord. Eerder bleek uit een rondgang van Duitslandnieuws dat er een brede Kamermeerderheid tegen de sluiting in München is. Kamerleden zoals Han ten Broeke (VVD) verwachten een alternatief van de minister.

Sluiting is pijnlijk

Kamerleden vroegen de minister of hij niet bang was voor een enorme vernietiging van kennis en netwerken die nodig zijn voor de ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven. “Sluiting is pijnlijk, maar levert een besparing van ongeveer 1,5 miljoen per post op. Voor de economische functie van het Consulaat-Generaal bestaan alternatieven zoals dat taken worden overgenomen door de ambassade, NBSO’s of een met handelsmedewerkers versterkt honorair consulaat.” Een onderzoek naar wat de beste optie is loopt nog volgens Timmermans. “Dat moet eind 2013 afgerond zijn. Uitgangspunt is dat werkzaamheden goed worden overgedragen, opdat kennis en netwerken niet verloren gaan.”

Belangrijke relatie

Op de vraag of de bilaterale relatie met Duitsland niet in gevaar kwam, antwoordde de minister enkel dat die relatie onverminderd belangrijk blijft. Daarmee negeert hij brieven van de Beierse minister-president Horst Seehofer en de handelskamer in München die de Nederlandse regering opriepen om het consulaat vooral niet te sluiten.

München staat voor 30 miljard

De minister van Buitenlandse Zaken ging wel in op de vraag hoeveel bedrijven van de post in München gebruik maken. In 2012 waren dat 421 Nederlandse bedrijven en 100 Duitse. De post voert wekelijks ongeveer 75 telefonische gesprekken voor het verstrekken van informatie aan bedrijven. Het aantal Nederlandse dochterbedrijven in het ressort van München is 778. De export vanuit Nederland naar Zuid-Duitsland bedraagt 17,4 miljard euro, samen 30 miljard. De import vanuit deze regio is 17,6 miljard euro (2012). Daarmee steekt München uit boven de andere posten die met sluiting worden bedreigd.

Kosten-batenanalyse

Timmermans kreeg ook de vraag waarom er geen kosten-batenanalyse is gemaakt, waarmee behalve de personeelskosten ook duidelijker de opbrengst voor de Nederlandse handelsbetrekkingen worden meegenomen. Timmermans zegt daarop dat nu vooral de kosten per post (personeel en materieel), inkomsten per post, aantallen consulaire handelingen, aantallen handelsvragen, aantallen culturele manifestaties en de omvang van de Ontwikkelingssamenwerking-portefeuille wordt bekeken. Ook vindt onderzoek plaats naar het rendement van handelsbemiddeling.

Deens model

Het ministerie experimenteert in India met het invoeren van het ‘Deense model’, waarbij bedrijven moeten betalen voor diensten van de handelsposten. Ambassades en handelsposten worden afgerekend op economische dienstverlening, zoals het aantal marktscans dat is uitgevoerd, maar ook het aantal korte handelsvragen. Voor alle vragen waarvoor de beantwoording langer duurt dan een uur, wordt een uurtarief gehanteerd (zo’n 100 euro). Zo kost een marktscan in het Deense systeem ongeveer 3.500 euro. “Maar met de economische crisis is het voor de Deense ambassades lastig om targets te halen”, stelt Timmermans. In de Tweede Kamer is SP-Kamerlid Harry van Bommel een pleitbezorger voor dit model.

Op dit moment betalen bedrijven al voor diverse diensten van de handelsposten. Zo worden de kosten van evenementen, seminars, deelname aan handelsmissies met ministers en zakenpartnerscans berekend. Timmermans wil de voor- en nadelen van het Deense model afwegen. “We moeten rekening houden met de economisch mindere tijden. Juist dan heeft het bedrijfsleven af en toe een steuntje in de rug nodig.”

Helder verhaal

De nieuwe ambassadeur in Berlijn Monique van Daalen vindt de antwoorden van Timmermans ‘een helder verhaal’. Nog deze maand discussieert de Tweede Kamer over dit beleid. Een exacte datum staat nog niet vast.

 

Verschil tussen een ambassade en een NBSO

Wat is het verschil tussen een ambassade, een NBSO en een Consulaat-Generaal? De verschillende diplomatieke functies op een rij:

Ambassade en Consulaat Generaal
Een ambassade is een vertegenwoordiging van Nederland in een ander land en is gevestigd in de stad waar de regering van dat land zich bevindt. De ambassade onderhoudt de betrekkingen met de regering van het land en behartigt de belangen van Nederlanders en het Nederlandse bedrijfsleven. Als een land erg groot is, dan wel meerdere belangrijke steden of regio’s heeft, is er naast een ambassade vaak nog een Consulaat Generaal in dat land gevestigd. Een consulaat valt onder de ambassade en verleent onder andere consulaire diensten en behartigt economische belangen.

Honorair Consul
Honoraire Consuls zijn onbezoldigde ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij vervullen hun ambt als nevenfunctie naast hun eigenlijke baan. Zij ontvangen daarvoor uitsluitend een onkostenvergoeding. Zij verzorgen een beperkt aantal consulaire diensten en dragen zorg voor de promotie van economische en culturele relaties. Door hun grondige kennis van de lokale omstandigheden en hun brede netwerken vormen zij een belangrijk onderdeel van het postennet.

NBSO
De Netherlands Business Support Offices ondersteunen vooral midden- en kleinbedrijven bij hun internationale activiteiten. Ook stimuleren zij Nederlandse handel en investeringen. NBSO’s hebben geen diplomatieke status.

Lees alle antwoorden (30 pagina’s) van minister Timmermans

 

Praat mee:
Bezuinigen lijkt onvermijdelijk. Welk alternatief vindt je het beste ter vervanging van het Consulaat-Generaal?

 

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: