Ga naar inhoud

Marit Maij (PvdA): ‘Nederland moet hervormen net als Duitsland’

De PvdA wil Nederlandse hervormingen doorvoeren vergelijkbaar met Agenda 2010. Onder bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) werd de arbeidsmarkt radicaal hervormd en ontslagrecht drastisch versoepeld. "Het wordt moeilijk. Het gaat om maatregelen die iedereen raken."

De Duitse verkiezingen worden ook gevolgd door Nederlandse politici. Duitslandnieuws praat met enkele Kamerleden over hoe zij de campagne bij de oosterburen beleven.

Vandaag deel 6 met Marit Maij, Tweede Kamerlid voor het PvdA en woordvoerder Europa.

Hoe volgt u de Duitse verkiezingen?

Heel nauwgezet. Duitsland is met afstand onze belangrijkste partner in Europa, politiek en economisch. De ervaring leert dat we vaak op één lijn zitten en dat we goed kunnen samenwerken.

Hoe zijn de contacten met de sociaaldemocratische SPD?

Erg goed. We hebben een paar keer per jaar overleg als internationale commissie van de PvdA met een delegatie van de SPD. Ook in de PES, de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement hebben we veel aan de SPD.

Welke onderwerpen worden dan besproken?

De discussie die nu in Duitsland speelt rond het minimumloon vind ik heel belangrijk. Dat is in Nederlands heel vanzelfsprekend, maar in Duitsland dus niet. Dat moet daar echt veranderen. We kijken met de SPD ook heel erg naar de sociale dimensie in Europa. Denk bijvoorbeeld aan de kanttekeningen die we plaatsen bij vrijheden die bedrijven hebben. Of de uitbuiting van migranten die hier werk komen doen voor een erg laag loon. Dat soort dingen kunnen we dan samen aanpakken.

Ook de aanpak van de financiële crisis is een thema wat vaak op tafel ligt. We zijn vergelijkbare partijen en dus zetten we ons ook op een vergelijkbare manier in voor de sociale democratie.

De PvdA en de SPD staan er ook vergelijkbaar slecht voor in de peilingen.

Ik zie de peilingen maar als de mening van de dag. Ik spreek zelf uit ervaring, want in de aanloop naar onze eigen verkiezingen stond de PvdA ook historisch laag. Met mijn 38e plaats zou ik nooit in de Tweede Kamer zijn gekomen. Maar daar zit ik nu wel. Over die dagkoers en over onze manier van campagne voeren heeft fractieleider Diederik Samsom ook verteld in Brussel aan alle sociaaldemocratische partijen.

Wat vindt u er van dat het Consulaat-Generaal in München moet sluiten?

Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden. Maar ik vind wel dat we moeten kijken naar goede alternatieven voor het Consulaat-Generaal.  Voordat ik Kamerlid was, werkte ik als diplomaat in China. Daar zag ik dat honorair consuls samen met handelskantoren (NBSO’s) heel goed werk kunnen doen. Ik ken de exacte plannen van de minister voor München nog niet, maar ik neem aan dat er daar wel ruimte moet zijn voor een NBSO. Daar ga ik me voor inzetten.

Het consulaire gedeelte kan op termijn wel verdwijnen. Zeker als je binnenkort je paspoort maar eens in de 10 jaar hoeft te verlengen.

De SPD voerde met Agenda 2010 vrij liberale hervormingen door, maar het gaat Duitsland nu economisch wel goed. Was dat te liberaal?

Je ziet vaker dat wanneer je een moeilijk programma doorvoert, het profijt daarvan veel later komt. Daar heeft de SPD nu ook mee te maken. Net als in Duitsland, moet er in Nederland ook flink hervormd worden. Denk aan de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de zorg. Dat wordt moeilijk, het gaat om maatregelen die iedereen gaat voelen. Maar in Duitsland zie je dat zo’n programma uiteindelijk wel werkt. Eerst het zuur, dan het zoet.

Wat stoort u aan de huidige verkiezingsstrijd in Duitsland?

Ik vind het altijd jammer als het debat zo fel is dat het niet meer om de inhoud gaat. Aan de andere kant vind ik het heel jammer dat er maar één groot televisieduel was in Duitsland. Ik zie liever een groot nationaal debat over thema’s die er toe doen.

U bent natuurlijk voor de SPD, maar welke coalitie heeft uw voorkeur?

Ik denk dat een Grote Coalitie, dus CDU met de SPD, het beste voor Duitsland en daarmee ook voor ons zou zijn. En ik hoop natuurlijk dat de SPD meer zetels haalt dan dat ze nu in de peilingen staan.

Find this content useful? Share it with your friends!

Artikel door: